Det er velbeskrevet i medierne, at der i øjeblikket løber en større strid mellem Verdo Vand A/S og Randers Kommune. Striden handler om misligholdelse af en aftale om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede midler. Verdo blev i 2015 beordret til at sende ca. 22 mio netto retur til vandforbrugerne.

Denne tilbagebetaling skyldtes, at Verdo Vand blev taget i en række ulovligheder begået 2000-2014; men Verdo fik ikke desto mindre 10 år til tilbagebetalingen – rentefrit.

Vi kan nu afsløre efter grundige undersøgelser, at denne sag synes langt, langt større, end nogen hidtil har kendt. Vi har forleden informeret Byrådet og Forvaltningen i Randers Kommune om, at vi på ingen måde kan få tallene til at stemme i aftalen fra 2015.

Verdo Vand har ifølge tal fra egne regnskaber og Randers Kommunes Forvaltning i perioden 2000-2014 opkrævet op mod ca. 45 mio i ulovlig forretning af indskudskapital og ca. 30 mio i formodede ulovlige renter til moderselskab/associerede selskaber. Altså et beløb på ca. 75 mio alene for disse to forhold. Hertil kommer, at Verdo A/S i 2008 ulovligt udtog 112 mio i udbytte fra vandselskabet. Dette beløb blev med aftalen i 2015 sendt tilbage til forbrugernes konto i Verdo Vand – rentefrit. En normal forrentning af et så stort beløb ville ellers løbe op i 40-60 mio. Hvordan denne sag kunne ende i en tilbagebetaling på kun 22 mio, synes ingen at kunne forklare.

Af aktindsigt fra Randers Kommune fremgår det, af kommentarer til et brev stilet til tidligere borgmester og kommunaldirektør, at sidstnævnte besluttede at ”skære sagen til” – tilsyneladende for at Verdo kunne slippe billigst muligt.

Tidl. Kommunaldirektør Hans Nicolaisen bruger endog den usædvanlige ordvending: ”Jeg ser gerne, at vi gør os umage for at springe over, hvor gærdet er lavest”. Såvel Økonomiudvalg som Byrådet synes ikke at være blevet informeret.

En sag som ovenstående hører ikke hjemme i et retssamfund. Randers borgerne er igen, igen blevet snydt for et større millionbeløb.

Vi har derfor d.d. sendt sagen til Politiets afdeling for økonomisk kriminalitet og til Forsyningssekretariatet (Tilsynsmyndighed for vand). Vi har bedt myndighederne vurdere de præcise beløb, og hvorvidt en ny tilbagebetaling skal igangsættes. Ligeledes må vi stille spørgsmål ved hele lovligheden af aftalen fra 2015.

 

 

Asger Brorsen, Kløvervænget 7, 8970 Havndal

 

Bo Vestergaard Hansen, Odasminde 3, Romalt, 8960 Randers SØ