Randers Kommune har i december 2019 gennemført en trivselsmåling blandt sine medarbejdere. 87 procent af medarbejderne har svaret, og svarene viser, at trivslen er øget siden 2016

 

Alt i alt er 89 procent af alle medarbejdere tilfredse med at arbejde på deres arbejdsplads. Det samme gælder for 93 procent af alle ledere. Det er en stigning fra 2016.

“Både ledere og medarbejdere i Randers Kommune gør en kæmpe indsats, som fortjener stor anerkendelse og tillid. Jeg er rigtig glad for resultatet, som viser en høj trivsel og fremgang i besvarelsesprocenten. Selvfølgelig er der også ting, vi kan arbejde med. Her er målingerne et værktøj, som ledere og medarbejdere i fællesskab kan anvende til at se på, hvad der er godt, og hvad der kan blive endnu bedre”, siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

87 procent af medarbejdere har svaret på undersøgelsen. Det er en stigning fra 2016 og højt i forhold til sammenlignelige kommuner.

 

Stolt af at arbejde i kommunen

83 procent af medarbejderne er helt enige eller overvejende enige i udsagnet: Jeg er stolt af at være ansat på min arbejdsplads i Randers Kommune. 88 procent er helt eller overvejende enige i, at de ønsker at være ansat i Randers kommune om et år. Og 77 procent vil anbefale andre at søge job i Randers kommune. Dermed er der på alle tre spørgsmål en stigning i forhold til 2016, hvor der også blev gennemført trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering.

 

Også plads til forbedringer
I den fysiske arbejdspladsvurdering (APV) erklærer 55 procent af medarbejderne sig tilfredse med indeklimaet på deres arbejdsplads. 64 procent er tilfredse med lydniveauet på deres arbejdsplads, og 79 procent er tilfredse med ergonomien på deres arbejdsplads.

“Der er selvfølgelig plads til forbedringer på nogle punkter, men resultaterne skal jo også ses i lyset af de mange opgaver, vi som kommune løser. Der vil være støj på børneområdet, ligesom der kan forekomme tunge løft på ældreområdet. Arbejdet med at håndtere de fysiske udfordringer ligger lokalt på arbejdspladserne, og er noget ledere og medarbejdere laver konkrete handleplaner på”, siger Jesper Kaas Schmidt.

Næste skridt er, at arbejdsmiljøgrupper på de enkelte arbejdspladser følger op på trivselsmålingen. Her vil de både se på de gode ting, der skal fastholdes, og på udfordringerne, hvor der skal findes løsninger.

“Det er netop kernen i den gode proces, hvor rapporterne omsættes til handling, og hvor gode løsninger på arbejdspladsen bidrager til forbedring og fastholdelse af et godt arbejdsmiljø”, siger Jesper Kaas Schmidt.

For at understøtte processen afvikles der i den kommende tid workshops for arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter ved Randers Kommune. Syv hold er allerede fuldt bookede.