I Randers Kommune skal Udviklingsudvalget på et skypemøde i morgen behandle planer om et nyt boligområde.

Det drejer sig konkret om en ansøgning om opførelse af 10 gårdhavehuse med tilhørende fælles opholdsarealer samt en kontorbygning på Fladbrovej 30 i Over Hornbæk.

Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling, vil projektet blive sendt i fire ugers fordebat, hvor offentligheden har mulighed for at komme med input.

Området er støjbelastet fra henholdsvis Fladbrovej og Motorvej E45, viser en støjrapport.

Og bygherre foreslår, at problematikkerne vedrørende indendørs støjforhold i boliger og erhverv klares med en facadeløsning.