Er man blevet hjerneskadet på grund af en trafikulykke eller blodprop, er det under coronakrisen ikke muligt at møde op ved en talepædagog og få hjælp til at træne sit sprog.

Derfor har Hjernecenter Randers oprettet en hotline, hvor senhjerneskadede og pårørende kan få hjælp og vejledning til sprogtræning.

Udover den nyetablerede hotline har Hjernecenter Randers også intensiveret deres møder med borgere, der har en hjerneskade via Skype.

Centret har sendt oplysninger om den nye hotline til borgerne via e-Boks og pr. brev.