Vandmiljø Randers vil nu fortælle husejere om, hvor de kan sætte ind for at forhindre oversvømmede kældre

 

I 2019 ramte tre skybrud Randers, og prognoserne for det fremtidige vejr tyder ikke på, at skybrudssæsonen bliver mindre våd – tværtimod lyder prognoserne, at fremtidens vejr bliver varmere med kraftigere nedbør.

Ifølge Vandmiljø Randers A/S kan randrusianerne dog ikke helt undgå problemer med skybrudsvand – hverken nu eller i fremtiden.

“Selvom vi gør, hvad vi kan for sammen med kommunen at bygge en ny infrastruktur, der kan rumme en stor del af sensommerens regn og skybrud, så er der flere forhold, hvor boligejerne selv er ansvarlige for at beskytte deres hjem mod regnen. Man bør for eksempel tænke over, hvad man opbevarer og hvordan man opbevarer sine ting i kælderen. Kælderen er boligejerens eget ansvar, og det vil være en god idé at få installeret et højvandslukke, så der ikke kan komme kloakvand op. Måske kan ejendommens indgangsparti hæves og eventuelle lyskasser blændes,” lyder det fra Peter Christensen, direktør i Vandmiljø Randers.

 

Skybrudssikring på programmet i REGNhytten

Viden om, hvordan regnen kan undgå at give oversvømmelse i særligt kælderetagen, giver Vandmiljø Randers boligejere i kommunen mulighed for at opleve i en 1:1 model af en kælder kaldet skybrudsmodellen. Modellen er placeret ved Vandmiljø Randers’ forsøgs- og formidlingscenter, REGNhytten, på Kristrup Engvej, der med flere regnvandsløsninger demonstrerer, hvordan regnen kan håndteres og bruges på privat grund.

”Vi oplever desværre hver sen-sommer, at boligejere ikke kender til deres eget ansvar, når det kommer til at sikre sig mod oversvømmelser i forbindelse med regn”, fortæller kommunikationsmedarbejder i REGNhytten, Hanne Hansen, fra Vandmiljø Randers.

”Det er trist, at boligejere ikke ved det. Det er fx boligejernes eget ansvar at sikre sig mod, at kloakvand finder vej op ad afløb i kælderen samt sikre, at deres terrasser hælder væk fra huset. Generelt er det boligejeres eget ansvar at sikre, at grunden leder vandet væk fra boligen uden det giver oversvømmelse ved naboen”, siger Hanne Hansen.

 

Skybrudssikrings-aften

Vandmiljø Randers inviterer til skybrudssikrings-aften torsdag 10. september kl. 17 i REGNhyttens skybrudsmodel på Kristrup Engvej 21.