Fx vil 11 europæiske lande deles om at tage imod 400 uledsagede børn fra Moira-lejren, efter at lejren er blevet raseret af flammer. Der er landene: Finland, Luxembourg, Slovenien, Kroatien, Portugal, Belgien og Schweiz Holland – Tyskland og Frankrig og nu senest Norge men ikke Danmark? P i n l i g t!  Alene Tyskland vil tage imod 150 uledsagede børn!

Men den danske regering, som har en statsminister der slår sig op på at være børnenes statsminister, vil sende godt 20 mio og nogle telte til flygtningene!

Er vi virkelig blevet så sølle, at vi lader nogle uledsagede børn i stikken – uden håb – uden udsigt til trygge og ordnede forhold omkring sig. Der er tale om uledsagede b ø r n, forstå det dog! Det er bare så uansvarligt, umenneskeligt og hjerteløst af den danske regering ikke at ville påtage sig sin del af et Internationalt socialt ansvar for nogle af de mest udsatte, alt imens lande omkring udviser solidaritet og påtager sig sit socialt ansvar overfor disse børn.

Det er ikke det Danmark, jeg gerne vil, at vi skal være kendt for.

Danmark har i 2018 tilsluttet sig den såkaldte MARRAKESH-ERKLÆRING, hvor landene (herunder DK) forpligter sig til at tage særlige hensyn til sårbare migranter, og det må børnene i Moira lejren i høj grad være anses for at være.

I denne sag optræder Danmark dobbeltmoralsk med en statsminister, der kalder sig børnenes statsminister – en skåltale og varm luft uden reelt indhold.  Pinligt med Danmarks enegang. Regeringen begrunder sit afslag med at tage imod de uledsagede børn, at så kommer der bare flere over middelhavet, og så drukner der flere. Det må så jo betyde, at regeringen mener, at de 11 lande er årsag til, at der drukner flere i middelhavet! Goddag mand økseskaft.

Hvor arrogant og bedrevidende tror regeringen, den kan tillade at være! Der MÅ være nogle socialdemokrater, der også skammer sig over regeringen. Man kan kun håbe, at regeringen kommer til fornuft og erkender, at DK (også) må påtage sig sit internationale sociale ansvar og tage et forholdsvis antal uledsagede børn, der kan komme her til DK og vokse op under trygge og under ordnede forhold.

 

Flemming Østergaard, Fårup
Medlem af Kristendemokraternes hovedbestyrelse