Tånum Vandværk slutter sig nu til Verdo. Det har vandværkets 130 forbrugerne besluttet, på en ekstraordinær generalforsamling.

Vandværket var presset af krav og stigende omkostninger til dokumentation og vandmåling i en sådan grad, at betingelserne for at drive vandværket ikke længere var til stede.

Så efter drøftelser med Verdo, indstillede vandværksbestyrelsen at overdrage det lokale vandværk.

Verdo driver i dag den største vandforsyning i Randers Kommune og har de senere år overtaget flere vandværker, der stod med lignende udfordringer som Tånum Vandværk.