I denne tid skal byrådet tage stilling til hvordan den kommende uddeling af midler til almene boliger skal prioriteres. Første omgang, i den forbindelse, foregik i torsdags hvor vi på Udviklingsudvalgsmødet skulle slå de første streger.

For venstre var det vigtigt, at der blev tilkendegivet, at midlerne denne gang skulle tilgodese hele kommune. Det var der heldigvis stor opbakning til. Tak til Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre for at vi kunne finde en fælles formulering, der overfor de almennyttige boligselskaber signalerer, at de også skal fremvise projekter i kommunens landdistrikt til den kommende uddeling.

 

Lars Søgaard, Randers Byråd (V)

Formand Landdistriktsudvalget

Medl. Udviklingsudvalget