En udskrivning af de større er på dagsordenen, når Randers Kommunes Økonomiudvalg mødes i dag.

Her skal der tages stilling til om kommunen skal medfinansiere et kunstprojekt med 2.5 mill. kr., og hvordan det skal finansieres.

Det drejer sig om kunst- og byrumsprojektet Thorstrappen.

Projektet vil realisere et nyt byrum mellem Thors Bakke og Østervold ved at kunstner Erik A. Frandsen tegner en markant kunsttrappe.

Det er en gruppe af lokale erhvervsfolk, der med bistand fra Randers Kommune har taget initiativ til Thorstrappen.