Den danske natur er under pres, og alene i Randers Kommune er 94 dyre- og plantearter direkte truede.

Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening.

I Randers Kommune er der 230 såkaldt rødlistede arter, hvoraf 94 er truede – blandt andet tørveviol, pungmejse, damflagermus og isfugl. Det viser en oversigt fra Aarhus Universitet.

På landsplan er mere end 4400 arter af planter og dyr nu “rødlistede”, og 1844 heraf anses for direkte truede.

Naturfredningsforeningen har opfordret landets borgmestre og byråd til at lave lokale indsatser for at vende udviklingen.