LARS BANG

MOZARTS ALLÉ 7

8920 RANDERS

 

.. det er nu de bedste og mest robuste broer, der bygges på et bredt og sikkert fundament.

Gennem medierne har man igennem længere tid kunnet læse, at det har knebet både med samarbejdet og den gode tone i byrådet. Nu har vælgerne talt, og det virker faktisk allerede, som om politikerne har hørt, hvad der er blevet sagt. En meget tidlig og en særdeles bred konstituering har vi fået.

Det er et klogt træk af borgmesteren, og det er super godt, for det giver virkelig fine muligheder for et konstruktivt samarbejde i de næste 4 år. Der er, som jeg læser det, blevet sendt flere klare signaler af vælgerne. Vi skal bl.a. have løst de klimamæssige og trafikale udfordringer i byen.

Den intense interesse for netop dette tema fortæller, at der kan være grund til at genbesøge beslutningsgrundlaget for klimabroen.

Hvis det er den rigtigste løsning, er det vigtigt at inddrage borgerne meget mere, end der er gjort tidligere.

Også retorikken i byrådet har vælgerne faktisk forholdt sig til. Der er ingen tvivl om, at størstedelen af vælgerne med resultatet har fortalt, at de er grundigt trætte af den skingre ”jeg siger, hvad der passer mig, når det passer mig – tone”, der har hersket i dele af byrådet. I et sundt demokrati er det ikke mængden af ukvemsord og den volumen, hvormed de udbasuneres, der tæller, det må og skal være vægten og tyngden af gode og holdbare argumenter, der flytter beslutningerne det rigtige sted hen. Vælgerne har talt, og ansvaret for kommunens fremadrettede drift er placeret hos de nu valgte byrådspolitikere. Torben Hansen har som borgmester på mere end en´ måde igen fået betroet rollen som ”brobygger”, og det er nu de bedste og mest robuste broer, der bygges på et bredt og sikkert fundament.

Jeg synes, der er grund til at ønske Randers tillykke med valget.