Svend Brinkmann fra Randers er nyt medlem af Etisk Råd fra 15. februar.

Fra 15. februar har professor Svend Brinkmann fået lidt mere at tænke over.

Foredragsholderen og værten på DR P1-programmet ’Brinkmanns briks’, der bor i Kristrup med sin familie, er netop udnævnt til nyt medlem af Etisk råd.

Svend Brinkmann er professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Aalborg Universitet og har en ph.d. i psykologi.

Din Avis har kontaktet Svend Brinkmann for en kommentar, men han har takket nej, på grund af arbejdspres omkring eksamener på universitetet.

Ny formand oveni

Ny formand for rådet bliver Leif Vestergaard Pedersen, der afløser professor og overlæge, Anne-Marie Axø Gerdes, der har haft posten de seneste tre år.

“Coronapandemien har vist verden, hvor vigtigt det er at få tænkt etikken med fra start, når sundhedspolitik skabes og konkrete sundhedsindsatser iværksættes. Pandemien har demonstreret vigtigheden af Det Etiske Råds arbejde, og jeg vil arbejde for at give etikken en endnu vægtigere stemme ved at få de etiske overvejelser endnu mere med i beslutningsprocesserne,” lyder det fra Leif Vestergaard Pedersen.

Samtidig med Svend Brinkmann indtræder yderligere to medlemmer.

Det er Anette Hygum, der er specialeansvarlig overlæge, palliativt team, Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt og Ida Donkin, der er læge under hoveduddannelse i gynækologi/obstetrik. Hun er sundhedspolitisk kommentator for Berlingske. Samt bestyrelsesmedlem i Lægevidenskabelige Selskaber. Ida Donkin har en Ph.d. inden for epigenetik/reproduktion.

Om Det Etiske Råd

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundhedsministeren. Rådet rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål inden for rådets virksomhedsområde.

Det Etiske Råd skal i sit virke arbejde ud fra respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed samt respekt for naturen og miljøet. Rådets virksomhedsområde er de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer.

Rådets virksomhedsområde omfatter også øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, der beskikkes af sundhedsministeren.

9 medlemmer indstilles af Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd, 4 af sundhedsministeren, 1 af miljøministeren, 1 af minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, 1 af uddannelses- og forskningsministeren og 1 af erhvervsministeren.