65 nævn og udvalg har fået navn på, hvem der skal deltage fra politisk side. Udnævnelserne udgør ryggraden i den måde et lokaldemokrati fungerer på, for det er her vinderne af valget uddeler ben til deres støtter.

KIAN JOHANSEN

Byrådet har på deres første møde i 2022 mandag 31. januar fordelt poster til en lang række tillidshverv i Randers Kommune. I alt har byrådet valgt medlemmer ud fra vedtægterne til 65 forskellige råd, nævn, bestyrelser fonde og udvalg.

Du kan se listen længere nede i artiklen.

Flere af udvalgene og hvervene indebærer et honorar, men der er også end del, hvor det blot indebærer bestyrelsesarbejde og titel. Fælles for de fleste af udnævnelserne er, at flere af dem giver de nye medlemmer en vis indflydelse de kommende år. Og langt de fleste af de udpegede medlemmer har enten en viden eller en særlig interesse, der gør dem egnet til posten.

Udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune

Formand Daniel Madié (K). Menige medlemmer: Karen Lagoni (S), Anker Boje (S), Anders Henrik Jensen (V) og Frida Valbjørn Christensen (EL).

Udvalgets formand får et vederlag på 109.522 kroner årligt.

Øvrige byrådsmedlemmer får et udvalgsvederlag på hver 29.084.

Ressourcepersoner udenfor byrådet der deltager i udvalgets arbejde får diæter for deltagelse i møder samt kurser forbundet med hvervet

Desuden har byrådet nu formelt oprettet og valgt medlemmer til et nyt §17 stk. 4 udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune. Et udvalg som flertallet af partierne aftalte, da de konstituerede sig under valgnatten i 2021.

Og det medførte flere indlæg imod tanken om at indføre sådan et udvalg fra de partier der ikke var med i aftalen, især fra Østbroen, Velfærdslisten, Enhedslisten, og Beboerlisten.

Her blev det endda insinueret fra især Kasper Fuhr (Velfærdslisten) at udvalget er nedsat for at give medlemmerne en ekstra pose penge. Man får som bekendt et honorar for at sidde i et udvalg.

Ikke overraskende blev udvalget stemt igennem med et byrådsflertal udenom de ovennævnte partier.

Se selv, om du kender nogen fra listen.

De fik politiske udpegede tillidshverv

§17 stk. 4 udvalg for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune

Daniel Madié (K), Karen Lagoni (S), Anker Boje (S), Anders Henrik Jensen (V) og Frida Valbjørn Christensen (EL).

Bakkegården

Leif Aaby og Aase Boje og som suppleanter: Carsten Brandenborg og Lena Stampe

Bevaringsudvalget

Et medlem fra Miljø- og Teknikudvalget: Christian Engelbrecht Pedersen (S), et medlem fra Erhvervs- og Planudvalget: Karen Lagoni (S) og et medlem fra Landdistriktsudvalget: Lars Søgaard (V)

Bevillingsnævnet

Følgende blev udpeget fra byrådet: Christian Hartmann (K), Christian Krogh (K), Anne Hjortshøj (S) og Anders Henrik Jensen (V).

Bygningsforbedringsudvalget

Karen Lagoni (S) og Lars Søgaard (V). Som suppleanter: Christian Engelbrecht Pedersen (S) og Claus Berggren (V).

Den Blå Paraply

Tove Bakke Laursen (V)

Den Hørningske Stiftelse

Anker Boje (S)

Den Vestdanske Filmpulje

Jytte Juul Wehlmann (RV)

Ejendomsfonden for Randers Regnskov

Tommy Larsen (DF) og Flemming Sørensen (SF).

Elitekoordineringsudvalget

Stine Eiby (S)

Erhverv Randers

Afventer

FGU Østjylland

Lise Lotte Leervad Larsen (S)

Folkeoplysningsudvalget

Afventer

Fonden for Randers Regnskov

Joan Hjersing Knudsen (S) og Daniel Madié (K)

Fonden Harmonien

Jesper Gade (S) og Claus Berggren (V).

Fra Randers Teaterforening og Philharmonisk Selskab: Jørgen Holmegaard og Benedikte Havgaard Ede.

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers

Karen Smed (K) og Niels Erik Christensen (V).

Fredningsnævnet for Region Midtjylland

Følgende blev udpeget som suppleant for Henrik Leth (S): Niels Erik Vegger (V)

GAIA Kunstmuseum

Erik Mouritsen (S)

Grundlisteudvalget

Leo Møller (S), Tage Poulsen (SF), Børge Olsen (DF), Knud Pedersen (V) og Bjarne Overmark (Beboerlisten)

Gudenåkomitéen

Karen Lagoni (S). Som suppleant: Anker Boye (S)

Handicaprådet

Henriette Malland (S), Bo Ratz (K) og Lars Axel Nielsen (Nye Borgerlige). Som suppleanter: Stine Eiby (S), Bo Vestergaard (K), Udpeges af Nye Borgerlige

Havnebestyrelsen for Randers Havn

Daniel Madié (formand) Karen Lagoni (S), Mogens Nyholm (RV), Lars Søgaard (V), Bo Vestergaard (K), Erik Bo Andersen (Østbroen).

Hegnsynet

Peter Hansen, Gassum (S)

HF og VUC

Lars Bang (S)

Hjemmeværnets distriktsudvalg

Helle Weltz (K)

Hjernecenter Randers

Rosa Lykke Yde (SF) og Camilla Bach Sørensen, erhvervsmedlem (genudpegning)

Hjørnestenen, Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers Tine E. Rasmussen (S) og Niels Erik Mulvad

Håndværkerstiftelsen i Randers

Hans Christian Mortensen (S) og Anders Buhl Christensen (V).

KL’s delegeretmøde Ellen Petersen (S)

KLUB 85

Søren Norlander (SF)

Kredsrådet

1. viceborgmester Claus Berggren.

Ladegården

Anja Futtrup Andersen (S) og Uffe Færch (V)

LAG

Anne Hjortshøj (S) og Anders Henrik Jensen (V)

Anker Christian Thomassens Mindelegat

Rebecca Marie Johansson (RV)

Brock-Bredalske Legat

Stine Eiby (S), Nick Zimmermann (DF) og Claus Berggren (V)

Marie Poulsens legat

Henriette Malland (S) og Lars Axel Nielsen (Nye Borgerlige)

Randers Kloster

Torben Hansen (S)

Letbanerådet

Torben Hansen (S)

Limfjordsrådet

Karen Lagoni (S)

Paderup Gymnasium

Mads Kirk (V)

Parkboulevarden ældreboliger Nick Zimmermann (DF)

Ældrerådet

Annette Johanne Nielsen

Politisk følgegruppe til Supercykelstisamarbejdet

Jens Peter Hansen (V)

STRØMMEN (Randers Bo- og erhvervstræning)

Bertil Wraa (V)

Randers FC Fonden

Ivan Flarup Hansen (SF).

Randers Idrætshaller

Søren Møller som formand, Henrik LaCour og Anne Marie Winter

Randers Kammerorkester

Kirsten Ohmand (S) og Karen Brix Roed (V)

Randers Kollegiegaard

Morten Munk (K) og Anne Marie Brynnum Andersen (SF)

Randers Kollektivhus

Anni H. Andersen (S) og Marianne Høj Madsen (V)

Randers Kommunes Kunstfond

Christian Hartmann (K) og Karin Blach (RV)

Randers Krisecenter

Vibeke Pedersen (S) og Rosa Lykke Yde (SF)

Randers Kunstmuseum

Pia Moldt (S) og Anders Henrik Jensen (V)

Randersborger Kommitéen

Louise Høeg (V), Pia Moldt (S), Rosa Lykke Yde (SF) og Nick Zimmermann (DF)

Randers Teater

Steen Bundgaard (S) og Claus Berggren (V)

Randers Statsskole

Merete Østergaard (S)

Repræsentantskabet for TV2 Østjylland

Stoil Zaylov (S) og Anders Preben Burlund (V)

Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Rafael Andreasescu (S)

Skatteankenævn

Morten Ballegaard (K), Per Blicher (S), Nicolai Estrup (DF) og Knud Pedersen (V)

Social- og Sundhedsskolen i Randers

Bia Ndamkunda (K)

Støvringgaard Kloster

Anker Boye (S)

Tradium

Jonas Fuglsang (S)

Ungdomsskolebestyrelsen

Peter Nellemann (S)

Underværket

Peter Hansen, Hornbæk (S) og Louise Høeg (V)

Valgbestyrelsen

Mogens Nyholm (RV), Claus Berggren (V), næstformand, Daniel Madié (K) og Erik Bo Andersen (Østbroen)

Vurderingsankenævn

Torben Petersen (S)

Vurderingsmænd Mark og Vej

Jan Leth Nielsen (S)