Går alt vel, håber man lokalt, at der er mulighed for at tage det første spadestik til nye boliger øst og nord for Ulvehøj engang i 2023.

ANDERS MICHAELSEN

I fire år har man lokalt arbejdet med et udviklingsprojekt i Haslund, der skal få flere til byen. Det startede med opkøbet af et stykke landsbrugsjord ved Klostervej, siden kom et ideoplæg til, hvordan man kunne byudvikle på grunden. Her har en ny kommuneplan siden godkendt muligheden for at udvikle på grunden, og nu kan en af initiativtagerne bag boligprojektet så berette at:

»Lokalplansarbejdet er så småt startet, og det seneste, jeg har hørt, er, at man vil til at lave en vejanalyse,« siger Kasper Nielsen fra HK Udvikling ApS, som har været med til at udarbejde det oprindelige projektforslag til kommunen.

Her har det i oprindelige ideoplæg tidligere været på tapetet, at der skulle bygges 118 nye boliger i området øst og nord for Ulvehøj fordelt på 96 rækkehuse og 22 parcelhuse, hvilket potentielt ville kunne tilføre byen 400-500 nye indbyggere.

Man plejer jo at sige, at en lokalplan kan tage 9-12 måneder at lave, det er også det, der står på Randers Kommunes hjemmeside. Så et forsigtigt bud vil være, at man måske kan få lov til at bygge først i det nye år.

Kasper Nielsen, HK Udvikling ApS

Hvor omfattende projektet til syvende og sidst bliver, afhænger dog af den nuværende lokalplansproces, og bolden ligger altså nu hos kommunen og investorerne, der skal udvikle i området.

»Lokalt håber man nok på en god blanding af boliger,« siger Kasper Nielsen.

»Et forsigtigt bud – og det er jo farligt at begive sig ud i – men man plejer jo at sige, at en lokalplan kan tage 9-12 måneder at lave, det er også det, der står på Randers Kommunes hjemmeside. Så et forsigtigt bud vil være, at man måske kan få lov til at bygge først i det nye år,« siger Kasper Nielsen fra HK Udvikling ApS til Din Avis Randers.

Håb om en dagligvarebutik

Håbet er, at et udviklingsprojekt kan give byen nyt liv og forhåbentlig også en dagligvarebutik, som man ikke har haft i flere år.

»For nogle år siden var man ved at fjerne bybusserne herfra. Der tror vi, at et areal med mange boliger forhåbentligt også kan skabe noget aktivitet i byen og modvirke det, og jeg har jo også en drøm om, at selvom der lige er blevet skrevet en avisartikel om noget andet, at vi forhåbentligt kan udvikle en dagligvarebutik i byen,« siger Kasper Nielsen med henvisning til den artikel Din Avis Randers lavede for et par uger siden, hvor Rema 1000’s udviklingschef skød vedvarende lokale rygter om en ny, mulig butik ned.

»Vi har ikke aktivt set på området,« sagde udviklingschef Stephan Sørensen til avisen ved den lejlighed. Men han sagde samtidigt også:

»Dermed ikke sagt, at vi ikke nogensinde vil komme til Haslund. Men umiddelbart vil min vurdering være, at man skal se en større byudvikling i området, for at det kan lade sig gøre.«

Og det er altså den byudvikling man håber og tror, udviklingsprojektet kan imødekomme.

Hos den lokale beboer- og grundejerforening tror man også, at projektet kan være med til at få en dagligvarebutik til byen.

»Når de boliger bliver bygget, så er vi ved at være så mange herude, at der er ved at være grundlag for en butik. Der er jo også 1.000 om ugen, der kommer og spiller håndbold og fodbold herude – halvdelen af dem bliver måske kørt i bil, og så er det jo – hvis der lå en dagligvarebutik – oplagt at lave sine indkøb, når man alligevel kommer forbi,« siger Peter Gregersen, formand i Haslund Beboer- og Grundejerforening.