Af Gitte Færgemann Olsen, Afdelingsformand, 3F Randers

I 3F Randers har vi styr på demokratiet.

Heldigvis lever demokratiet og ytringsfriheden, og i 3F Randers har vi modtaget og behandlet Johnny Juel Nielsens klage over hændelsesforløbet på Transportgruppens generalforsamling.

Johnny Juel Nielsen har tidligere skriftligt fremsat klager over hændelsesforløbet på en generalforsamling. Klagen er blevet besvaret af fagforeningens konsulenter, og både denne besvarelse og klagen er behandlet på både gruppebestyrelsesmøde og afdelingsbestyrelsesmøde.

Der har alle steder været enighed om at afvise de klager, som er fremsat. I en fagforening er det medlemmerne på vores generalforsamlinger og de personer, som generalforsamlingerne har valgt til det, som diskuterer, debattere og bestemmer.

Der kan aldrig være enighed om alt, og sådan fungerer et medlemsdemokrati heldigvis. Vi kan altid blive skarpere og bedre, og derfor er det godt, at der er medlemmer, som stiller spørgsmål, og som vil debattere.

Vedtægter fremlægges og besluttes på vores kongres og på vores generalforsamlinger, hvor medlemmerne kan bruge sin demokratiske ret til at deltage og debattere.

At vores medlemmer har holdninger, kan vi kun bifalde. Det er netop styrken i en rigtig fagforening. Hvis et medlem så ikke er tilfreds med resultatet af en klage, har man selvfølgelig stadig ret til at have en holdning.

Vi føler os helt trygge ved, at sagen har været behandlet på flere bestyrelsesmøder, hvor mange af vores medlemmer er valgt ind, og sagen er derfor nu lukket fra vores synspunkt.