Randers Bibliotek tildeles Randers Kommunes CSR-certificering for sin mangeårige indsats for et mangfoldigt arbejdsmarked.

Der var 60 indstillinger, men kun 20 virksomheder blev udvalgt, da Randers Kommune udpegede modtagerne af dette års CSR-certificering. Randers Bibliotek er en af dem, skriver biblikoteket i en pressemeddelelse.

CSR-certificeringen gælder for to år og udløber ved udgangen af 2023.

CSR-certificeringen, som Randers Kommunes beskæftigelsesudvalg står bag, har eksisteret siden 2017. CSR-certificeringen har til formål at synliggøre og anerkende de virksomheder, der gør en stor forskel i forhold til social ansvarlighed og det rummelige arbejdsmarked ved at åbne døren for mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Motivationen for at anerkende Randers Bibliotek med CSR-certifikatet er blandt andet bibliotekets langvarige historik på CSR-området, viljen til at sikre mangfoldighed og demonstrere social ansvarlighed og evnen til at vende medarbejderes diagnoser om til en fordel i det arbejde, de udfører.

Randers Bibliotek tilbyder talrige beskæftigelsesmuligheder til sårbare, udsatte eller andre, hvor arbejdspladsen og den enkeltes behov i højere grad skal afstemmes efter medarbejdernes arbejdsevner, end det er nødvendigt i ordinære ansættelser. Det kan for eksempel være praktik- og aktiveringsforløb, samfundstjeneste, fleksjob og arbejdsprøvning.

Bibliotekschef Mette Haarup udtaler:

»Randers Bibliotek er en socialt ansvarlig arbejdsplads, der kan rumme forskellighed. Alle medarbejdere deltager på lige fod med hinanden, og det er vigtigt for os, at vi som arbejdsplads sikrer alle medarbejdere uanset baggrund lige adgang til og mulighed for at bidrage til det stærke fællesskab, der udgør Randers Bibliotek. Med CSR-certificeringen får vi mulighed for at sætte et endnu stærkere fokus på netop det. Det er vi stolte af, samtidig med at vi ved, at det forpligter.«

sra