10.000 tons slam er fjernet fra søen i Doktorparken.

AF ANETTE BONDE

Det skrider planmæssigt frem med at reetablere søen i Doktorparken, oplyser Ivan Guldager, skovfoged i Randers Kommune. Arbejdet med at fjerne slam fra søbunden blev færdigt tirsdag i sidste uge, og nu skal man til at lave kanter.

Ivan Guldager tilføjer, at cirka 10.000 tons slam er blevet kørt væk.

Rensningen og reetableringen af søen i Doktorparken sker som bekendt, fordi søens dyreliv og plantevækster langsomt var ved at blive kvalt. Det skyldes især fodring af ænderne. Brødet og ændernes ekskrementer skabte tilsammen en alt for stor næringsværdi i bunden af søen, og algerne tog derved magten.

Bruges som næring

Kommunen allierede sig med en entreprenør med ekspertise i oprensning, og denne kørte i første omgang slammet væk på lastbil.

»Men det var ikke fast nok – det skvulpede – og så måtte man tage gyllevogne i brug,« smiler Ivan Guldager.

De mange tons slam er blevet kørt til Over Hornbæk som næring til en ny kommunal klimaskov mellem de tidligere fodboldbaner ved Overvænget og Gamle Viborgvej. I en afstemning blandt kommunens borgere er det blevet besluttet, at skovens navn bliver Klørup Skov, opkaldt efter den tilstødende vej, Klørupvej.

Trækanter og græsbred

Næste etape gælder søbredden. Ivan Guldager oplyser, at noget af den bliver rettet op med trækant, ligesom søen oprindelig var udformet, og på resten af søbredden lader man naturen råde. Ved trækanterne bliver siden mere stejl, og dermed sikrer man, at vækster ikke vokser så højt. Her vil man således kunne nyde udsigten ud over søen.

Arbejdet med søbredden vil nok tage en måneds tid. Derefter jævnes jorden, og til foråret sås der græs.

»Så skal den til at reetablere sig. Før var der ikke meget vegetation eller fisk og andre dyr i søen, men det bliver der bedre mulighed for nu,« siger Ivan Guldager.

Han tilføjer, at der hverken må udsættes vegetation eller dyreliv. Det skal komme af sig selv.

En anden væsentlig del af projektet bliver skilte, som kommunen vil sætte op, hvor der gøres opmærksom på, at fodring af ænder og andre fugle fremover er forbudt.