Elever på Oust Mølleskolen har fået diplom på, at de nu er uddannet som ”Bækkens vogtere”.

Svejstrup Bæk, der gennemløber parken ved Oust Mølleskolen, skal passes godt på, og forleden formiddag blev elever fra skolen uddannet som ”Bækkens vogtere”.

»Jeg ville gerne, at vores elever skulle uddannes til ”Bækkens vogtere”. Et hverv, som vi fik tildelt af borgmesteren ved indvielse af de nye gydebanker ved Doktorparken før jul. Dagen var samtidigt en afstikker af det kommunalt øget fokus på bæredygtighed, hvor jeg er skolens repræsentant i en aktøruddannelse på Læringscenter Randers,« fortæller Thorbjørn Lager, lærer på Oust Mølleskolen, i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi er som udeskole naturligvis meget interesserede i, at vores elever lærer at passe godt på naturen. Dette natursyn betyder et fokus på vores bæk, og at eleverne udvikler et ejerskab til den.«

Dagens fangster blev undersøgt nærmere. Pressefoto

Undervisning i bækken

Miljøtekniker Esben Husted Kjær fra Randers Kommune deltog og underviste børnene omkring smådyrene i bækken og deres betydning. Eleverne var ude i bækken i waders og gummistøvler for at fiske med net samt kigge på fangsterne gennem forstørrelsesglas.

Esben havde desuden sørget for sten og grus, som eleverne kunne køre i bækken med såvel store som små trillebøre.

Trillebøre med grus blev kørt i bækken. Pressefoto

»Og der blev virkelig taget fat og knoklet hele formiddagen med vigtige fremskridt og nye gydemuligheder for bækkens havørredbestand. Endelig var der undervisning omkring vandets kredsløb blandt andet gennem en vandtrappe og en mini vandmølle, som en kollega havde konstrueret til lejligheden, samt en fiskefilm om havørredens livscyklus,« fortæller Thorbjørn Lager.

Dagen endte med, at skoleleder Charlotte Rosenberg Simonsen uddelte diplomer til alle eleverne, som et bevis på, at de nu er ”Bækkens Vogtere”.

»Alt i alt en fantastisk dag og et super godt samarbejde med Randers Kommune. Stor tak til Esben Husted Kjær. Vi vil på Oust Mølleskolen gøre dette til en fast og årlig begivenhed for skolens elever,« siger lærer Thorbjørn Lager.

gs