’Børnenes Kooperativ’ skal skabe og vedligeholde sunde bevægelsesvaner blandt skolebørn. Erfaringer fra et lignende projekt i Havndal skal vise vejen.

Randers Kommune har fået del i en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til et projekt, som skal støtte op om sundhed, bevægelse og trivsel blandt børn. Projektet hedder ’Børnenes Kooperativ’ og har til formål at skabe og vedligeholde sunde bevægelsesvaner blandt skolebørn i alderen seks til tolv år.

»Vi er meget glade for, at vi har fået del i puljen til projektet. Arbejdet med børn og unges sundhed er af højeste prioritet i vores sundhedspolitiske arbejde, og vi ved, at der kan være særlige udfordringer i nogle af lokalområderne,« siger Louise Høeg (V), der er formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i Randers Kommune, i en pressemeddelelse.

Der er afsat midler til indsatser i to lokalområder. I det ene område starter indsatsen i 2023. Det andet område fungerer som kontrolområde i et par år, før der også igangsættes initiativer der. Det er endnu ikke besluttet, hvilke lokalområder der bliver en del af projektet.

Det er landets tre Steno Diabetes Centre i henholdsvis Aarhus, København og Sjælland, der har modtaget bevillingen fra Novo Nordisk Fonden, og Randers Kommune samarbejder med centeret i Aarhus.

Sti rundt om søen

I Havndal er Randers Kommune og Steno Diabetes Center Aarhus allerede i gang med et projekt, der har fokus på bevægelse og trivsel blandt børn i alderen seks til tolv år. Indsatsen startede med at måle børnenes sundhedstilstand. Målingen viste, at mange af børnene bevægede sig for lidt, havde uhensigtsmæssige madvaner, sov for lidt og følte sig ensomme.

»Vi har støttet borgerne i Havndal i at sætte gang i initiativer, der skal skabe bedre rammer for sundhed og trivsel. Det har været en fornøjelse at samarbejde med dem. Nu glæder vi os rigtig meget til at udbrede projektet til flere lokalområder,« siger Christina Breddam, de er sundhedschef i Randers Kommune.

I Havndal samarbejder borgerne lige nu med Randers Kommune om at anlægge en sti rundt om en sø og få en legeplads i midtbyen. Der er også bevilget midler til en padelbane til glæde for hele lokalområdet.

gs