Langt de fleste af de selvejende haller i Randers Kommune fik sidste år et overskud.

AF CECILIE BISGAARD

De selvejende haller i Randers Kommune skal hvert år sende deres årsregnskab til kommunen, så de kan lave en fællesorientering til politikerne. Og regnskaberne fra 2021 var på dagsordenen til det seneste møde i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

Der er 11 selvejende haller i kommunen (Randers Idrætshaller tæller vi her som én hal, selvom firmaet dækker over Arena Randers, Dronningborghallen, Ulvehøjhallen og Tennishallen), og ud af de 11 havde ni haller et overskud sidste år.

De to haller, der gav underskud, var Randers Real Idrætshal og Assentofthallerne. De to steder havde et underskud på henholdsvis 470.000 kroner og knap 372.000 kroner.

”Vi ser positivt på fremtiden for hallen, og vi har ingen udfordringer med udlejning. Udover corona har vi ikke oplevet udfordringer. Klubberne har haft lidt svært ved at komme i fulde omdrejninger igen, hvilket vi i det kommende år vil følge nøje,” skriver Randers Real Idrætshal som kommentar til regnskabet til udvalget.

Assentofthallerne skriver, at de ”ser lyst på fremtiden for hallen. Vi forventer, at dette års regnskab lever op til de forventninger, vi har, og at vi ikke leverer et negativt regnskab i år 2022/23.”

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Årets resultat for selvejende haller

Assentofthallerne (1. juli 2021-30. juni 2022): -371.974 kroner
Havndalhallen (2021): 155.432 kroner
Korshøjhallen (2021): 188.102 kroner
Langå Idrætscenter (2021): 249.174 kroner
Munkholmhallen (2021): 167.258 kroner
Ommersysselhallen (2021): 2.163.057 kroner
Randers Badmintonhal (1. juni 2020-31. maj 2021): 307.666 kroner
Randers Idrætshaller (1. juli 2020-30. juni 2021): 8.929.713
Randers Real Idrætshal (2021): -470.728 kroner
Romalt Aktivitetshal (2021): 547.875 kroner
Træningshuset i Asferg (2021): 65.862 kroner

Store overskud i to haller

Resten af de selvejende haller havde som sagt et overskud. Det gælder blandt andet Ommersysselhallen i Øster Tørslev. De havde i 2021 et overskud på over to millioner kroner.

”Vi er kommet godt på den anden side af corona med et overskud,” skriver hallen kort og godt som kommentar til deres regnskab.

Det er Randers Idrætshaller, der blandt andet omfatter Arena Randers, Dronningborghallen, Ulvehøjhallen og Tennishallen, der i 2021 leverede det største overskud. Deres regnskab, der starter 1. juli 2020 og slutter 30. juni 2021, viser, at virksomheden havde et overskud på næsten ni millioner kroner i den periode.

Men stort underskud i år

Helt anderledes ser det ud for Randers Idrætshaller i år. Regnskabet, der blev afsluttet 30. juni i år, er nemlig ikke underskrevet endnu. Og det er det ikke, fordi der i midten af november kom ændringer til det.

Dengang måtte virksomheden nemlig bede politikerne i byrådet om et ekstraordinært tilskud på fem millioner kroner. Regnskabet for 21/22 viste nemlig et underskud på 5,1 millioner kroner, og Randers Idrætshaller advarede om, at hvis ikke de fik det tilskud, så ville de allerede samme måned ikke længere være i stand til at betale deres regninger.

Derfor valgte et flertal af politikerne at godkende ansøgningen, fordi de blandt andet har en forventning om, at diverse voldgiftsager vil være afsluttet i løbet af 2023, og Randers Idrætshaller – særligt Arena Randers – derfor kan vende tilbage til en normal drift.

Næsten på tidligere niveau

Men bortset fra Randers Idrætshallers ekstraordinære situation på grund af problemer, der stadig dukker op, i forbindelse med byggeriet af den nye hal, ser det ud til, at de fleste af de selvejende haller klarer sig godt og ser lyst på fremtiden.

Munkholmhallen i Stevnstrup, der i 2021 havde et overskud på 167.000 kroner, skriver til Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget, at de er bekymrede for de stigende energipriser, men ”vi har ikke behov for store forandringer, så vi tager det roligt, til energipriserne er faldet til ro”.

”Vi ser positivt på fremtiden,” skriver Havndalhallen, RgF-Hallen melder om, at antallet af brugere har været stigende, og det fortsætter det med at være, og Langå Idrætscenter skriver, at corona ”spillede ind med negativ betydning, men heldigvis ikke i samme grad som i 2020”.

Idrætscentret skriver også til udvalget, at aktivitetsniveauet er på ”næsten sammen niveau”, som før coronakrisen ramte, selvom foreningerne har udfordringer med faldende medlemstal.