Vil du have indflydelse på projektet, er skal omdanne Brotoften fra p-pladser til boliger og p-hus? Så har du chancen nu.

På Brotoften i Randers, der grænser op til Århusvej, Gudenåen og engarealet ved Storkeengen, er der ønske om at opføre cirka 250 nye boliger, et fire etager højt parkeringshus med erhverv eller detailbutik i stueetagen, et dige til klimatilpasning og grønne arealer. Frem til 10. januar er der fordebat om projektet, og her kan alle komme med gode idéer og forslag, fremgår det af en pressemeddelelse.

Der er vil også blive holdt et borgermøde om den kommende planlægning.

»Brotoften har en fantastisk beliggenhed og et stort uudnyttet potentiale. I udviklingsplanen for Flodbyen Randers har byrådet allerede sat en retning for, hvad der skal ske med området, og nu har vi modtaget en ansøgning med et konkret skitseprojekt, der har nogle meget spændende perspektiver,« siger Claus Berggren (V), der er formand for Erhvervs- og Planudvalget, i pressemeddelelsen.

Brotoften er en del af første etape i udviklingsplanen for Flodbyen Randers.

Alle kan komme med idéer

I dag består området primært af større grus- og græsbelagte parkeringsarealer og nedslidt bebyggelse, som Radio ABC Gruppen tidligere i år flyttede ud af, netop fordi det var slidt. Flodbyen Randers P/S har nu ansøgt om at omdanne området til en ny bydel med cirka 250 nye boliger i tre til fire etager samt et fire-etagers parkeringshus med enten erhverv eller dagligvarebutik i stueetagen. Derudover er der ønske om at etablere et dige til klimatilpasning og grønne arealer.

Det ansøgte projekt forudsætter en lokalplan og tillæg til kommuneplanen, før det kan realiseres, og fordebatten er første skridt i planlægningsprocessen. Der skal også laves en miljøvurdering af projektet.

Fordebatten er en mulighed for, at alle tidligt i processen kan komme med forslag og idéer til det videre arbejde.

Høring kommer senere

Fordebatten kører til og med 10. januar, hvorefter forvaltningen samler alle bemærkninger og fremlægger dem for Erhvervs- og Planudvalget. Her skal udvalget tage stilling til, hvilke forslag, idéer eller bemærkninger, der skal med i det videre arbejde, og på den baggrund går forvaltningen i gang med at udarbejde et konkret forslag til en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Lokalplanen og kommuneplantillægget beskriver præcist, hvad der er muligt at bygge i området, og når disse forslag er klar, bliver de præsenteret for byrådet med henblik på en ny offentlig høring. Herefter behandler byrådet høringssvarene og kan vedtage det endelige plangrundlag.

Det omtalte borgermøde holdes på Laksetorvet 4. januar.

ceb