0. til 5. klasserne har op til jul prøvet kræfter med design, værktøj og håndværk, så der kommer til at ligge mange fine ting under juletræet i år.

I år vil der ligge mange hjemmegjorte gaver af træ under juletræerne i de randrusianske hjem. Ikke færre end 1.000 skoleelever fra 0. til 5. klassetrin i Randers Kommune har nemlig tilmeldt sig og gennemført Museum Østjyllands og Håndværksmuseets populære juleforløb, hvor børnene prøver kræfter med design, værktøj og håndværk.

»Vi bliver nærmest løbet over ende hvert år, når vi i skoletjenesten i november åbner for, at skolerne i kommunen kan tilmelde sig workshopperne på Håndværksmuseet her op til jul. På blot et par dage var alle værkstedsforløb dette år revet væk,« fortæller museumsinspektør Helle Lebahn Bentzen i en pressemeddelelse.

I år var skoletjenestens tilbud til eleverne et forløb med fokus på tømrer- og snedkerfaget, og børnene har opmålt, slebet, boret og brændt. Ud af anstrengelserne er kommet små fine og brugbare træting.

Løfter samfundsopgave

Eleverne fra de yngste klassetrin og specialklasser har foruden at snedkerere i museets hyggelige træværksted hørt julefortællinger om håndværk. De er også blevet kastet ud i en julerotte-jagt, der har ledt dem rundt på Håndværksmuseets gamle værksteder og rundt i håndværkets historie.

»Alle er enige om, at vi også i fremtiden får brug for dygtige og kreative håndværkere. På Håndværksmuseets er vi glade for at kunne give vores bidrag til at løfte den samfundsopgave,« fastslår museumsinspektøren, der i øvrigt fortæller, at museet er i gang med at rejse midler i millionklassen til en storstilet renovering af Håndværksmuseet, der med sine værksteder, udstillinger, hands-on aktiviteter, håndværkere, viden og formidling giver institutioner og skoler adgang til et helt særligt alternativt og inspirerende læringsrum.