Det er på tide, at Randers Kommune får sat gang i en bedre oplysning om, hvor der er ledige parkeringspladser i Randers by.

Allerede i januar 2022 besluttede byrødderne sig for, at der skulle undersøges, hvad der kunne gøres. Nu forventer man, at et nyt system er oppe at køre i november 2023. Personligt mener jeg, at der er gået temmelig lang tid med forarbejdet, men bedre sent end aldrig.

Knapt to år er jo ingen tid…

Efter mange undersøgelser og et grundigt forarbejde begynder rejsningen af master og etableringen af nye infotavler endelig.

Min forhåbning er, at det nye p-system vil gøre mange randrusianeres fordomme til skamme. Alt for tit hører man, at folk ikke bevæger sig ind til midtbyen, fordi de tror, at der ikke er parkeringspladser at få.

Læs: Høje master er til parkering

Det er ikke noget, jeg oplever. Der findes masser af P-pladser. Alene i parkeringshuset i City kan du altid få parkering med udsigt på øverste dæk. Her holder sjældent en eneste bil.

Og så findes der ofte en parkeringsmulighed i alle sidegaderne ind mod centrum, når beboerne selv sætter sig i bilen for at køre på arbejde.

Der er så mange andre steder at finde en p-plads, efter min mening – både gratis og dem, der koster penge.

Jeg håber, den nye løsning gør det synligt for alle.