20 veterantraktorer fra CB Veteraner og 10 nyere traktorer fra LandboUngdom konkurrerer i hver deres gruppe om at trække de mest lige furer i efterårsmulden. 

Af Jeppe Rafn, Lokalavisen Favrskov

Pløjningen vurderes af mange at være den største opfindelse inden for landbruget. Den går omkring 6.000 år tilbage, først var der arden trukket af okser eller heste, der bare lavede en rille i jorden, senere udvikledes ploven med hjulplove til nutidens moderne plove, der kan tage et hidtil uhørt antal furer.

Men selv om flere og flere landmænd i dag går over til den nye pløjefri dyrkningsmetode, der efter nogens mening giver en bedre jordbund, kan man stadig nyde det ældgamle håndværk, pløjning ved landets pløjestævner som eksempelvis når Landboungdom og CB Veteranerne igen i år afholder regionsmesterskaber i pløjning søndag 8. oktober på markerne ved Lars Kudahl, Gundestrupvej 10, 8960 Randers SØ.

Ved efterårets Regionspløjestævne på markerne ved Lars Kudahls gård skal der nemlig stadig pløjes rigtigt og efter alle kunstens regler, når de omkring 20 veterantraktorer fra CB Veteraner og 10 nyere traktorer fra LandboUngdom i hver deres gruppe konkurrerer om at trække de mest lige furer i efterårsmulden.

Målepinden er klar

Trods efterårsvejret hidtil trods en del regn har været rimeligt gunstigt for markarbejdet, kan pløjerne roligt sætte hinanden stævne for at dyste venskabeligt i pløjningens ædle kunst med at trække de mest lige furer.

Pløjerne er som tidligere år godt forberedte, de har øvet sig, og ploven er indstillet, pudset og poleret hjemmefra, ligesom målepinden er klar, når der skal duelleres på en- eller to-furede plove, og de nyere traktorer dyster på standard- og vendeplove. Blandt veterantraktorerne kan man i år blandt andet møde den danske Bukh, forskellige udgaver af Volvo BM, Ferguson, Massey-Ferguson, Fordson, Ford, John Deere og mange flere.

Da den klassiske pløjekunst trods alt endnu ikke er helt forældet i forhold til de nye dyrkningsformer, og nok heller ikke bliver det foreløbigt, vil CB Veteranerne gerne slå et slag for at få lidt nyt blod med – gerne både ungt og lidt ældre, og både til veterantraktorerne og LandboUngdom. Har man blot den mindste lyst, men ingen erfaring med at pløje, er der god hjælp at hente hos de erfarne, der gerne lærer fra sig. Man kan blot henvende sig til LandboUngdom eller CB Veteranerne på deres facebookside. Her vil man også oplyse, hvis stævnet må aflyses og flyttes på grund af regnfuldt vejr. Sidste frist for tilmelding er søndag 1. oktober.

Deltagere og andre gæster vil opleve rigtig efterårshygge på marken iblandet et stænk af alvor og koncentration, for det er stadig en ære at komme på sejrspodiet for at have trukket den mest lige fure. Det er stadig en kamp, der udkæmpes indbyrdes mellem traktorførerne med traktoren, målepinden og ploven som våben.

Stævnet starter med flækning kl. 11 og pløjning kl. 12. Der er præmieoverrækkelse ca. kl. 15.

Der vil som sædvanlig være en plovkro med salg af øl, vand, kage, kaffe og pølser, oplyser arrangørerne i pressemeddelelsen.