DMI varsler storm over Danmark og forhøjet vandstand i Randers Fjord fredag. Kommunen følger situationen og gør sine forberedelser.

Med udsigt til tiltagende vindstyrke i løbet af torsdag og en foreløbig vandstandsprognose på op til 150 centimeter over en længere periode fredag opfordrer Randers Kommune til, at man tager sine forholdsregler.

Kommunen har nedsat en vejrstab, der følger situationen, og de er allerede begyndt på at sikre området omkring Tøjhushaven og Toldbodgade ved Randers Havn. Det fremgår af en pressemeddelelse.

»Vi kan ikke med sikkerhed forudsige vejrsituationen, men vi har en forventning om, at vandstanden vil være forhøjet hele fredag. Det kan primært skabe problemer på lavtliggende områder i kommunen som dele af Uggelhuse og ved Randers Havn,« siger planchef i Randers Kommune, Lone Mossin, i pressemeddelelsen.

I den nedsatte vejrstab er også Vandmiljø Randers, Beredskab og Sikkerhed og Randers Havn repræsenteret, og vejrstaben er løbende i kontakt med DMI for at følge opdateringer i varslet.

»Med gruppen er vi klar til at reagere, hvis der sker ændringer i situationen,« tilføjer Lone Mossin.

Randers Kommune lægger en højvandsbarriere klar i Toldbodgade i løbet af torsdag for at beskytte de lavtliggende dele af Tøjhushavekvarteret.

Højvandsporten i Lorentzgade bliver også lukket fra torsdag aften. Man forventer at åbne den igen senest lørdag morgen.

Kommunen tilbyder sandsække til borgere

Randers Kommune opfordrer borgerne til at sikre deres værdier i lavtliggende områder. Fra nu kan der hentes sand og sandsække, hvis borgere har brug for at beskytte boliger og sommerhuse.

Hent sand og sandsække ved Dronningborghallen og ved den gamle stationsbygning i Uggelhuse. Husk en skovl.

Parker ikke i Toldbodgade og undgå kontakt med vandet

Randers Kommune har en forventning om, at flere parkeringspladser – blandt andet i Toldbodgade, langs Havnegade og ved lystbådehavnen – bliver oversvømmet.

Derfor opfordrer de bilister til ikke at parkere på de lavtliggende parkeringspladser.

Parkeringspladserne forventes afspærret fra torsdag klokken 18.

Færdsel på og ved havnen frarådes kraftigt fredag, hvor vandstanden står højt. Det kan være svært at orientere sig om, hvor kajkanten er, når der er høj vandstand.

Borgere, som vil sikre deres ejendele, skal undgå kontakt med vandet, da det kan være forbundet med sundhedsrisiko. Når der sker oversvømmelser, kan vandet nemlig blive blandet med spildevand fra byens kloakker.

Følg med i DMI’s prognose for vandstanden på dmi.dk/vandstand.