Nogle gange hjælper et kærligt prik, et puf eller måske et spark bagi, når man er kørt fast i livet og har svært ved at komme videre

Det ved de i Social- & Arbejdsmarkedsafdelingen i Randers Kommune. Derfor har knap 20 af afdelingens ledere og chefer sagt ja til at være mentorer for lige så unge mennesker, som står udenfor arbejdsmarkedet.
“Vi snakker om mange forskellige ting. Det der med at komme op om morgenen, få trænet og i det hele taget få nogle gode vaner. Måske kan man gøre lidt rent hver dag og nøjes med at se et enkelt afsnit om dagen på Netflix i stedet for en hel sæson,” siger Frederik Høyberg, som er en af de unge, som er med i mentorordningen.

Frederiks mentor hedder Lars Præcius, og han er til daglig afdelingsleder for sygedagpengeafdelingen i Randers Kommune. Han er glad for, at han er blevet mentor, selvom han på forhånd var lidt tøvende:

“Jeg kan huske, at jeg var lidt skeptisk, da vi blev præsenteret for ideen. Det er lidt vigtigt, at der er et godt match. Og det synes jeg, at der er. Det er et meget interessant afbræk i min ellers meget strukturerede hverdag at mødes med Frederik, og det er sjovt at snakke med et ungt menneske – som ikke er mit eget barn.” siger Lars Præcius, som håber at de ugentlige møder på hans kontor, kan være med til at gøre en forskel for Frederik:

Food Camp
“Jeg vil gerne se om jeg kan prikke lidt til hans motivation. Det handler om at vise den her naturlige struktur, som man har i et voksent arbejdsliv. Vi taler meget om gode vaner. For eksempel er Frederik gået i gang med at gøre rent i en del af sin lejlighed hver dag og senest har vi puttet noget fysisk træning på. I det hele taget tænker vi i, hvad der skal til for at få rykket på vanerne,” fortæller Lars Præcius, som sammen med Frederik er begyndt at se på muligheden for at begynde på automekaniker-uddannelsen, som Frederik tidligere har forsøgt sig med.

Blev skudt i gang med Food Camp
“Mit hovedmål er, at jeg gerne vil være automekaniker, og det er det, vi arbejder henimod,” siger Frederik og fortsætter:

“Jeg kunne nok godt starte på uddannelsen allerede i januar, men det er jeg ikke klar til. Og derfor er der risiko for, at jeg ville få endnu et nederlag, hvis jeg prøvede. Det er vigtigt at få nogle succesoplevelser, så jeg ikke mister modet undervejs. Der er et overordnet mål, men vi arbejder med alle de her delmål undervejs.”

Økonomisk
Landsforeningen Talentspejdernes projekt “Kandidaterne” danner rammen for mentorforløbet – herunder uddannelse af mentorer og afholdelse af den indledende Food Camp, og finansieres blandt andet af A.P. Møller Fonden, Pharma Nord og STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Lars og Frederiks mentorforløb blev skudt i gang med en Food Camp på Tradium, de skulle lave mad sammen. Herefter mødes Lars og Frederik nu, ligesom de øvrige mentor/mentee-par, som regel en gang om ugen, hvor de er sammen en times tid. Møderne bruger de blandt andet på at snakke om, hvad der er sket siden sidst, om der har været problemer undervejs eller de laver forskellige test der fokuserer på adfærd eller personlighed. Men der bliver også tid til pjat og small talk.