Gjorde den så det?

Næh, tværtimod, selvom der måske nok er delte meninger om dette.

Skolerne mangler stadig midler til kerneopgaven, nemlig at uddanne og klargøre vores børn til fremtiden. En fremtid der gerne skulle rumme muligheder og ikke begrænsninger.

 

Sidste nye er så at skolerne nu bl. a. går i gang med at hjemtage børn der er i specialtilbud. Er det ikke en god ting? Jo, hvis begrundelsen er at de pågældende børn er klar til at indgå i den lokale folkeskole, så er det jo dejligt. For så betyder det at de pågældende børn har profiteret at deres ophold på de dygtige specialtilbud.

Men når man læser/hører om skoler der hjemtager børn, UDEN at der følger ekstra ressourcer med dem, og der samtidig skal dækkes underskud på skolerne (“sjovt nok”, da den nye skolestruktur jo skulle frigive midler til de tilbageværende skoler), så lugter det langt væk af at spare- og effektiviserings iveren er gået endnu længere over stregen end først antaget. Jeg håber dog (i min åbenlyse naivitet) at der ikke ligger økonomi bag disse hjemtagelser, men solide faglige begrundelser. Ellers grænser det til omsorgssvigt af disse børn og deres fremtidige klassekammerater.

Hvornår går det op for de partier, der påråbte sig ansvarlighed og rettidig omhu, derefter gik i gang med at gøre det endnu mere svært at drive en god og sund, og i forvejen presset folkeskole, at de i stedet for at udvikle vores folkeskoler, er i gang med at afvikle dem? Er det virkelig det man vil, altså på sigt at afvikle vores folkeskoler, da de jo er en meget stor og tung udgift?

 

Samtidig skal der bl. a også ske personale reduktioner, da økonomien åbenbart igen er mere vigtig, end at der er nok undervisere og pædagoger.

Hvor mange børn skal nå at blive ofre for denne tåbelighed?

Hvornår går det op for de “ansvarlige” politikere at folkeskolen ikke er en produktions-virksomhed, og derfor heller ikke skal drives som en sådan?

Hvornår går det op for de “ansvarlige” politikere at vores børn er vores fremtid? Jo mere de sparer på vores børn, jo mere ilde stedt er vi i fremtiden. Det er de børn som skal opretholde vores velfærdssamfund. Skylder vi ikke både dem, og os at de har optimale forhold.

 

Jamen, hvor skal pengene komme fra?

Man kunne evt. sløjfe tilskuddet pr. elev til privatskolerne (kæmpe ramaskrig). I Finland har man dog med succes gjort noget lignende vedr. privatskoler. Og det har haft positive konsekvenser. Dette ville ikke kun give folkeskolerne en bedre økonomi (da privatskole-udgifterne så ikke mere skal betales af det kommunale system) men vil bl. a. også gavne mangfoldigheden i folkeskolen.

Ender vi ikke ellers med et A-hold og et B-hold?

Et A-hold hvor forældrene har råd til at give deres børn de rette muligheder, og derfor et godt og sundt grundlag til senere i livet.

Og så et B-hold, hvor forældrene ikke har råd. Et B-hold hvor mange dygtige lærer og pædagoger forsvinder fra, og hvor man kan frygte at der kun vil være enkelte dygtige ildsjæle tilbage til at undervise, da de fleste jo helst vil have mulighed for at udnytte og bruge deres faglighed under de bedst mulige forudsætninger.

Man kunne også sætte skatten op (lige så stort ramaskrig)!

 

Men et er sikkert.

Hvis vi vil have at vores børn får den bedst mulige start i livet, så nytter det ikke at skære i økonomien, eller blive ved med at gøre det svært at drive en god og fornuftig folkeskole. Og for hver dag der går, som det er nu, så er der elever der tabes på gulvet. Så i har travlt.

Så kære “ansvarlige” politikere, vil i ikke nok snart få øjnene op for virkeligheden. Kig for en stund væk fra regneark, luk ørene for såkaldte rationaliserings- og effektiviserings eksperter/embedsfolk og lyt til jeres egen sunde fornuft. Og hvis jeres egen sunde fornuft er forsvundet lidt i politiske studehandler og andet skidt og ras, så lyt til borgerne, lyt til pædagogerne og og lyt til underviserne. De ved hvad der skal til.

 

Ole Gynther Heibøll Sørensen

Medlem af Velfærdslistens styregruppe

Tjærbyvej 99, 8930 Randers NØ