Julegaven fra ELRO Fonden kom 20. december, og den bestod af en bevilling på 100.000 kr

 

“Hen over sommeren har vi arbejdet med at indhente tilbud på nyttige ting/faciliteter, som kunne være med til at forbedre forholdene på badepladsen ved Fussing Sø. Til gavn for de rigtig mange gæster, som hvert år kommer på stedet – dels for at bade, og dels for at nyde et ophold på stedet. Som noget forholdsvis nyt har vi fået indrettet sauna, og i tilknytning dertil oprettet en afdeling for vinterbadere”, siger formand Finn S.

“Vi skønner, at der årligt kommer ca. 10.000 på badepladsen. Nogle besøger stedet i nogle få minutter – andre slapper mere af og bruger længere tid – f.eks. med ophold ved et af bord-bænkene på land eller på en bænk på badebroen. Andre synes godt om at få tændt ild på bålstedet. Rigtig mange har til tilberedning af lidt mad en grillbakke med. Hver eneste dag året rundt bliver pladsen besøgt af mange interesserede fra nærområdet, men der kommer også gæster fra andre dele af landet”.

De væsentligste forbedringer fik de klaret for to-tre år siden – nemlig ved udskiftning af badebroen og senere ved nybygning af badehuset.

Nu her har de fået tilsagn om midler til bl.a. bordbænke sæt, affaldsstativer, bålrist og en ny sauna ovn. Så når foråret kommer, skal foreningen i gang med udskiftning og etablering.

“Vi er glade og meget taknemmelige for, at ELRO Fonden har valgt at give os midler til vores projekt til forbedringer på badepladsen”, siger formanden.