Nu skal der gøres endnu mere for at lokke flere til at slå sig ned i Randers Kommunes landdistrikt.

På mødet i denne uge besluttede Landdistriktsudvalget at bruge 380.000 kroner på indsatsen over de næste to år. Pengene tages fra landdistriktspuljen.

Med indsatsen styrkes markedsføringen af bosætningsmulighederne i landdistriktet.

Ifølge forvaltningen er der for øjeblikket generelt en tendens til, at flere søger mod landsbyer, fællesskab og ro. Derfor er det timingsmæssigt et velvalgt tidspunkt.