Lad mig slå helt fast, jeg elsker mine to drenge over alt på jorden, og vil gå igennem ild og vand for dem!
De går i specialklasse, på en folkeskole i Randers, da de begge har ADHD og hver sin form for autisme hhv. infantil og atypisk.
Med udsigt til den store omfordeling af midlerne til bl.a. specialklasserne (læs: besparelser!) som byrådspolitikerne fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti i Randers byråd, har på tegnebrættet, er jeg ALVORLIGT bekymret for mine børns skolegang og fremtid.

For andre mennesker, uden kendskab til specialområdet, kan det være svært at forstå, hvordan omfordelingen er så alarmerende, og en væsentlig forringelse, af det skoletilbud mine drenge har i dag.

Lad mig komme med et eksempel:
Fru Sørensen på 85 år, har af kommunen lånt en rollator, hjemmeplejen får hende ud af sengen, giver hende medicin og mad – flere gange dagligt, skifter hendes ble, gør rent i hjemmet og lægger hende i seng osv.
Men så vurderer nogle byrådspolitikere, at hun simpelthen har det FOR godt, så midlerne til hendes foranstaltninger, skal gives til nogle ældre mennesker, der har det meget BEDRE end hende.
Det betyder, at Fru Sørensen ikke længere kan have en rollator, at hun ofte må blive i sengen hele dagen, at hun kun får medicin 2 gange om ugen. Hun må selv sørge for mad, bleen bliver kun skiftet ved lejlighed og rengøring er en by i Rusland. Politikerne, der er kommet med det nye forslag om omfordeling af midlerne, bliver ved med at sige, at det IKKE er en spare øvelse, og det burde Fru Sørensen da kunne forstå!

Som mor til 2 handicappede børn, gad jeg godt prøve, at have helt almindelige problemer. Om sofapuderne matcher med gardinerne. Om der er redt senge, inden vi går ud ad døren om morgenen osv. Men mest af alt, at vores børns trivsel, ve og vel IKKE var afhængig af politiske beslutninger, prestigeprojekter og karrierepolitikere.
Forstå mig ret. Man vælger ikke selv, om man får et handicappet barn, og det er ekstremt hårdt og svært at håndtere. Vi står i familie til halsen. Nogle gange har vi ikke en gang hovedet oven vande… det skal ikke ynkes, men tages alvorligt!
Alle familierne til de 659 børn, der går i specialklasse i Randers kommune, bliver ramt ligesom Fru Sørensen.
Så til byrådspolitikerene i Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti jeg har valgt at OMFORDELE min stemme ved næste kommunalvalg!

 

Helle Koch Jensen

Lindelunden 32

8960 Randers SØ