Der er brug for flere sygeplejersker de kommende år så nu vil VIA University College udvide.

Via har rettet henvendelse til Region Midtjylland med forslag om, at antallet af pladser på sygeplejerskeuddannelsen permanent skal øges med 65 pladser om året.

Og administrationen anbefaler, at Region Midtjylland støtter forslaget, som behandles i det næste møde i hospitalsudvalget.

Udvidelsen indebærer, at hospitalerne og Psykiatrien i Region Midtjylland fortsat skal finde 46 ekstra kliniske uddannelsespladser.

Den permanente udvidelse skal efter planen ske med virkning fra september-optaget i år.

Hvis regionen siger god for udvidelsen forventer VIA University College at sende en ansøgning til
Uddannelses- og Forskningsministeriet i slutningen af marts.