For første gang nogensinde skal Museum Østjylland have ny chef. Museets nuværende, Jørgen Smidt-Jensen, forlader sin stilling med udgangen af juli for at gå på pension

 

”Det er selvfølgelig med vemod, at jeg siger farvel til min arbejdsplads gennem 28 år. Det har været et fantastisk sted at være ansat. Jeg har haft mange engagerede og dygtige medarbejdere, og det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med kommuner, hvor både politikere og forvaltning har bakket kraftigt op om deres museum, ” siger museumschefen.

”Men jeg tror også, at Museum Østjylland vil have godt af, at der nu kommer yngre kræfter på chefposten. ”

 

Stor opbakning
Stillingen som chef for Museum Østjylland slås op i løbet af foråret. Direktør for Randers Kommunes forvaltning af sundhed, omsorg og kultur, Erik Mouritsen, der er den ansættende myndighed, siger i den forbindelse:

”Museum Østjylland er et museum, der er udtryk for en positiv og velfungerende fusion imellem tre kommuner. Fusionen giver i sig selv et udtryk i flere og meget varierede udstillingssteder men betyder også en størrelse og en økonomi, der muliggør et meget højt fagligt niveau. På alle områder – formidling, arkæologi, historie og forskning ligger museet på et meget højt niveau. ”

Erik Mouritsen fortsætter:

”Museet har storpolitisk bevågenhed og stor opbakning i alle tre kommuner. Der er et meget stort borgerengagement – dels via mange frivillige men først og fremmest via et meget stort brug af institutionen. Det gælder ikke alene gennem udstillinger men også borgernes mere direkte brug af fagligheden og ikke mindst børnenes engagement. Museet er lykkedes, ikke mindst fordi der har været og er en dygtig ledelse på faglighed, organisation, økonomi og udvikling. Det vil blive efterspurgt hos en kommende ny leder. ”

 

Museums-fusionen
Jørgen Smidt-Jensen blev leder af det daværende Kulturhistorisk Museum Randers i 1998 og var i 2011 manden bag fusionen af Randers-museet med Museet for Syddjurs i Ebeltoft og Djurslands Museum i Grenaa til Museum Østjylland. Forinden havde han i godt fem år været ansat som museumsinspektør på Kulturhistorisk Museum Randers med ansvar for de historiske perioder.

 

Med museumschefen på rundtur
Du kan nu tage med afgående museumschef Jørgen Smidt-Jensen på en online rundtur til Randers, Ebeltoft og Grenaa. Museum Østjylland har nemlig netop optaget fire videoklip fra Museum Østjylland og fællesmagasinet i Randers, BMA Maltfabrikken i Ebeltoft og Museum Østjylland i Grenaa.
Jørgen Smidt-Jensen fortæller i klippene om, hvordan tanker, ambitioner og handling har formet Museum Østjylland som et moderne, nutidigt museum med en fremtid, der er rig på muligheder.
Videoklippene kan ses fra tirsdag 9. marts kl. 9 på facebook.com/museumoj. De kan også findes på museumoj.dk.

 

Mere end 200.000 gæster
Museum Østjylland er et af landets store regionale museer. Museet dækker Syddjurs, Norddjurs og Randers kommuner med syv udstillingssteder i Randers, Grenaa og Ebeltoft. Museet beskæftiger cirka 55 årsværk og havde sidste år mere end 200.000 besøgende.