I en pressemeddelelse fortæller tre socialdemokrater, at de har forelagt sagen for boligminister Kaare Dybvad. Tre medlemmer fra Venstre har forinden også rejst sagen i Folketinget i flere omgange.

Kian Johansen

I løbet af bare to år har et nyt fænomen fået fodfæste i Danmark: glamping. Navnet er en blanding af glamour og camping – altså en slags luksus-camping. Særligt i forbindelse med corona-nedlukningen har danskerne søgt naturen, og det har givet glamping-fænomenet vind i sejlene. Glamping er en luksuriøs og komfortabel form for camping hvor det traditionelle, nødtørftige udstyr er erstattet med finere og mere stilfuldt møblement, køkkengrej m.v.

 Det har fået virksomheden, vineriet Cold Hand Winery, til at udvide deres forretningsområde til også at omfatte glampingtelte, hvilket man har haft stor succes med. Men hen på sommeren 2021 løb virksomheden ind i problemer på grund af en forsinket lokalplan og fik i første omgang afslag på landzonetilladelse til at have teltene opstillet.

Socialdemokraterne Iben Sønderup, Anker Boje og Steen Bundgaard tog sagen op på ny, og efter endnu en behandling i Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune blev afslaget ændret til en tilladelse, fortæller de i en fælles pressemeddelelse.

Det bliver så anden eller tredje gang i løbet af det seneste halve år, at indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) bliver bedt om at forholde sig til de problematikker, som Cold Hand Winery har mødt undervejs i sin udlejning af glamping-telte.

Allerede i september 2021 rejste Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen sagen for ministeren, derefter kom europaparlamentariker Søren Gade (V) ind i sagen, og den seneste indblanding fra Venstre er Erling Bonnesens.

Folketingsmedlem Erling Bonnesen, der er medlem af Folketingets Udvalget for Landdistrikter og Småøer, har faktisk bedt ministeren ’kommentere’ en artikel fra JP Randers, der omhandler den dispensation som Cold Hand Winery først ikke kunne få, men alligevel fik, og samtidig beder Bonnesen ministeren om at redegøre for reglerne på området.

Boligminister kontaktet

Senest har Iben Sønderup og Anker Boje drøftet sagen med indehaveren af Cold Hand Winery, Jens Skovgaard, og med formand for glampingbrancheforeningen, Michael Frederik Ellekjær, hvorefter de har forelagt sagen for boligminister Kaare Dybvad.

”Efter at have talt med folk fra glampingbranchen og selv set faciliteterne med egne øjne mener vi, der er en god sag her,” fortæller Iben Sønderup, som har været byrådsmedlem i Randers gennem otte år og nu er folketingskandidat.

”Her er et helt nyt forretningspotentiale, som kan skabe lokale arbejdspladser, og som stort set ikke belaster naturen. Vi mener, man bør se på, om lovgivningen kan gøres mere smidig, således at det bliver lettere for virksomheder og små iværksættere at etablere glamping. Selvfølgelig under hensyntagen til naturen.”

Glamping er ny målgruppe

Anker Boje, medlem af Miljø- og Teknikudvalget, supplerer: ”Man skal også tænke på klimaet. Her er et uopdyrket turismeområde, der kan spare klimaet for flyrejser sydpå, fordi folk har genopdaget den danske natur. Og tilmed kan tiltrække udenlandske turister, fordi vi har så venlig en natur i Danmark.”

Brancheforeningen oplyser, at glamping henvender sig til en ny målgruppe af turister.

På grund af sit luksuriøse koncept har glamping fat i en anden målgruppe end dem, der kommer i Fjällräven-bukser, vandrestøvler og med soveposen, liggeunderlaget og rygsækken. Glamping tiltrækker typisk mennesker fra de store byer, som ikke er så vant til at færdes i naturen. Med en overnatning i en glamping-facilitet får de oplevelsen af at komme tæt på naturen, men uden at undvære den komfort, de er vant til fra fx hoteller.

”Jeg mener, at når mennesker bringes tæt på naturen og kommer til at kende den, får de mere lyst til at beskytte den,” siger Iben Sønderup.

En stor del af Danmarks areal er landbrugsland. Med regeringens ønske om at omlægge landbrugsjord til urørt natur kommer glamping ind i billedet som en ny måde at bruge naturen på, mener Iben Sønderup. Og det kan ske på en langt mere bæredygtig måde, end som opdyrket landbrugsjord.

Anker Boje supplerer: ”Omlægning af landbrugsjord til glamping taler lige ind i klimadebatten. Hvis vi skal bremse den globale opvarmning, skal jorden ikke dyrkes så intensivt. Glamping vil være en ny måde at udnytte jorden på, som vil give den landmand, der ønsker at omlægge til glamping, en ny forretningsmulighed, der ikke belaster jorden på den måde, som intensiv dyrkning gør.”

Kijo