CoolUnite Fonden donerer 450.000 kroner til Landsforeningen Talentspejderne, som hjælper udskolingens elever på deres vej ud i karriere.

Coolunite fonden donere 450.000 kroner til Talentspejderne, som har en lokalforening i Randers, hvor også landsforeningen holder til. Foreningen findes i 14 kommuner og hjælper cirka 250 unge om året.

»Alt for mange unge i Danmark kommer ikke i uddannelse og job,« skriver CoolUnite og Talentspejderne samlet i en pressemeddelelse.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) var “46.600 15-24-årige ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført en uddannelse.” (AE.dk 11. november 2021)

Sådan har tallene set ud i næsten 20 år. Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed koster denne udfordring 15 milliarder kroner hvert år.

Bogligt fokus i skolen

Landsforeningen Talentspejderne startede i 2010 netop for at hjælpe flere unge i uddannelse og job.

»Skolesystemet i Danmark er på mange måder velfungerende for den brede gruppe af unge, hvor bøger og lektier giver mening, og de trives med at gå i skole. Men der er også en gruppe af unge, som skolesystemerne åbenlyst ikke når. Det er unge, som oplever, at deres evner og talenter ikke på sammen måde bliver synliggjort og værdsat. Det kan vores talentprogram hjælpe dem med,« siger Landsforeningen Talentspejdernes formand, Ulrik Husum.

Han henviser til en undersøgelse foretaget af Randers Kommune i 2019, der viste, at hele 80 procent af de unge, som var vurderet ”ikke-uddannelsesparate” før talentforløbet – efter forløbet blev vurderet ”uddannelsesparate”.

Talentprogram

Landsforeningen Talentspejdernes talentprogram består i 24 ugentlige møder af cirka halvanden times varighed. De unge mødes med en frivillig talentspejder, som er blevet uddannet til at bruge værktøjerne, der blandt andet består af øvelser og opgaver, hvor den unges læringsstile, intelligens og karakterstyrker bliver synliggjorte.

Efterhånden som talenterne, evnerne og styrkerne bliver synliggjorte, begynder parret at se på, hvor på arbejdsmarkedet disse talenter efterspørges. De besøger også virksomheder og uddannelsesinstitutioner.