I Langå har Venligboerne fået lov til at låne et areal af kommunen til at anlægge køkkenhaver.

AF CECILIE BISGAARD

Venligboerne i Langå vil gerne anlægge køkkenhaver ved Langå Hallen. De har tilbudt Randers Kommune at tage sig af haverne, hvis Randers Kommune til gengæld vil lade dem låne et areal ud mod Randersvej ved Langå Idrætscenter og tennisbanen.

Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget besluttede på deres seneste møde, at de gerne ville låne området ud til foreninger, der ønsker at anlægge og drifte køkkenhaver.

Forvaltningen har nu fået til opgave at foretage de nødvendige foranstaltninger med henblik på at afgrænse området og fastslå et antal kvadratmeter til hver have. Forvaltningen skal også udarbejde aftalerne. De vil i den forbindelse beskrive de regler, som kommer til at være gældende for lån af området til køkkenhaver.

”God lokal forankring”

Aftalen kommer også til at beskrive regler for, hvordan kommunen kan trække udlånet tilbage med et givent varsel, hvis området på et senere tidspunkt skal bruges til infrastruktur eller rekreative formål – for eksempel en udvidelse af idrætsfaciliteterne.

I tilfælde af, at den pågældende person eller forening ikke holder deres køkkenhave, vil udlånet også kunne trækkes tilbage.

Forvaltningen skriver i deres indstilling til udvalget, at det er deres opfattelse, at ”initiativet har god lokal forankring, og at projektet samtidig har en god kobling til Randers Kommunes øvrige fokus på bæredygtighed og verdensmål”.

Kommunen regner ikke med, at der vil være omkostninger ved at udlåne arealerne, da anlægget af køkkenhaverne skal ske for lånernes regning.

Det er nu op til Venligboerne i Langå at lave en aftale med Langå Hallens bestyrelse om adgang til vand og brug af toiletter.