Næste skridt til at skaffe fjernvarme til Romalt er i gang. Snart sendes ansøgning til fjernvarmepuljen efter en politisk behandling. Projektet skal efter planen rulles ud mellem 2023 og 2027.

KIAN JOHANSEN

Der er en masse administrative skridt der skal tages før borgerne i Romalt kan få tilbudt fjernvarme, men arbejdet fra Verdo er godt i gang fortæller Thomas Vels, der er afdelingsleder i Verdos Plan, projekt og anlæg.

Senest har Randers Kommune modtaget et projektforslag fra Verdo Varme A/S om mulig fjernvarmeforsyning til 344 husstande ud af godt 900 husstande i Romalt. Verdo skal have mindst 90 procent af de 344 husstande til at tilslutte sig i løbet af fem år og forventer, at der kan graves i perioden 2023-2027.

Miljø- og teknikudvalgets politikere har godkend projektforslaget, der også betyder, at der skal etableres distributionsledninger og stikledninger, der skal kobles på det eksisterende net et godt stykke inde i Kristrup og derefter føres mod Romalt.

Ansøgning skal bare afsted

Først efter den politiske godkendelse kan Verdo så sende en ansøgning ind til Fjernvarmepuljen. I puljen er der allerede flere ansøgninger inde, end der er penge til. De 62 ansøgninger beder om godt 14 millioner mere end de 265 millioner kroner der er i puljen i 2022.

Men det får ingen effekt for ansøgningen til Romalt, forventer Thomas Vels fra Verdo.

»Vi sender ansøgningen i det øjeblik vi får godkendelsen fra kommunen og så forventer vi, at den kommer i betragtning i 2023.«

Hvis det skulle vise sig, at puljen får flere penge tilført i 2022, så kan man lige så stille gå i gang med indledende øvelser i slutningen af 2022, lyder vurderingen fra Verdo.

Ansøgninger til fjernvarmepuljen behandles efter først-til-mølle princippet hos Energistyrelsen. Forvaltningen har sendt projektforslaget i 4 ugers høring hos berørte parter med frist for at fremsende eventuelle bemærkninger senest 24. august 2022. Hvis høringen ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger, kan Verdo Varme A/S herefter ansøge Energistyrelsen om tilskud.

Planlægning med udfordringer

Verdo ligger ikke stille i mellemtiden. For det kræver en del planlægning at føre fjernvarmen videre. Mere end to mand er beskæftiget med blandt andet at kontakte lodsejere, skaffe plantegninger og tage hensyn til blandet andet placeringen af gasrør, vandrør og fibernet i den kommende linjeføring. Og så kommer der alle de ansatte, der lige giver en hånd med.

Der skal blandt andet indhentes tilbud fra entreprenører og skaffes materialer. Men priserne må ikke belaste de eksisterende varmekunder unødigt. Så der skal bruges masser af tid på rettidig omhu.

»Det er den store udfordring i den her tid. Priserne på både materialer og entreprenørudbuddene kan for tiden variere med op til 80 procent. Så vi er lidt spændt på, hvad afmatningen på boligbyggerierne betyder for priserne på især entreprenørerne. Måske falder de i pris. Det ved vi ikke endnu«

Hvad med Assentoft, kunne du spørge?

»Assentoft er stadig med i vores planer. Og selvom vi først forventer at være færdige i 2027 i Romalt, så vil vores forhåbning være, at vi kommer til Assentoft tidligere end det. Det skal vi simpelthen, for at kunne give forbrugerne noget vished. Der er stadig en del uklarheder om, hvordan vi kommer helt til Assentoft. Men vi arbejder på det,« lyder det fra Thomas Vels.