Man har dog sat gang i flere tiltag, som skal øge lysten til at blive tømrer, mekaniker og meget andet.

AF CECILIE BISGAARD

Der er stadigvæk ikke nok unge mennesker, der vælger at tage erhvervsuddannelse i Randers Kommune. Man havde egentlig en målsætning om, at 23 procent af folkeskolens afgangselever skulle søge ind på en erhvervsuddannelse i 2022, men det faktiske tal endte på 21,1 procent.

Det er dog en smule højere end landsgennemsnittet. På landsplan søgte hver femte afgangselev ind på en erhvervsuddannelse i år. Dermed er der langt til de 30 procent af afgangselever, som, man har et mål om på landsplan, skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2025.

Fordi man i Randers Kommune ikke nåede sin målsætning for 2022, har forvaltningen forslået, at man sætter målsætningen for næste år til den samme, som den har været i år. Det forslag godkendte politikerne i Skole- og Uddannelsesudvalget på deres seneste møde. Det betyder, at man går efter, at 23 procent af afgangseleverne i folkeskolen skal søge ind på en erhvervsuddannelse, 71 procent skal søge ind på gymnasiet, og de sidste seks procent skal søge noget ”andet”.

Plan ligger klar

Der er lavet planer for, hvordan man får flere folkeskoleelever til at vælge en erhvervsuddannelse. 7. og 8. årgang har valgfagsforløb i samarbejde med erhvervsuddannelserne. 8. årgang har også en Skills-stafet, og 9. årgang får besøg af rollemodeller fra erhvervsuddannelserne. Det er bare nogle af tiltagene. Der er sat flere ting i gang.

En arbejdsgruppe, der består af folkeskolelærere, undervisere på erhvervsuddannelserne og forskellige vejledere har vurderet, at der ikke er brug for flere tiltag, men man skal i stedet kvalitetsudvikle de nuværende.

I budgettet fra 2021 blev der ifølge forvaltningen afsat midler til at styrke tiltagene, og arbejdsgruppen mener, at de penge skal bruges på forbedring af valgfagssamarbejde med erhvervsskolerne, virksomhedspraktik og -besøg, ung-til-ung-vejledning med rollemodeller og brobygning. Forvaltningen skriver, at de forventer at gøre dette i løbet af de kommende måneder, så det får virkning fra næste år.