I Langå er det såkaldte skovbroprojekt dyrere end først forventet.

På den baggrund sagde Randers Kommunes Landdistriktsudvalg i går god for en tillægsbevilling på 2,3 millioner kroner.

Som en del af områdefornyelsen i Langå skal der opføres en forlængelse af den nye bro over banen til Skovlystvej.

I første omgang var den forventede pris fire millioner kroner.

Der blev imidlertid rejst tvivl om konstruktionens holdbarhed, og forvaltningen har derfor fået en “second opinion”.

Det hele er endt med, at der mangler en restfinansiering på 2,3 millioner – penge som tages fra byfornyelsesmidlerne.