Planen skal nu godkendes af byrådet, før byggeriet kan gå i gang.

AF CECILIE BISGAARD

Socialudvalget godkendte på deres seneste møde i slutningen af august planen for ti nye ældre-/handicapboliger på Neptunvej i Paderup. Boligerne er til borgere, der ikke altid har brug for et stort og tæt fællesskab. De har behov for at kunne vælge til og fra, når det kommer til det store fællesskab med andre.

Derfor vil Randers Kommune ud over de ti boliger opføre et fælleshus, hvor diverse aktiviteter kan foregå. Når aktiviteterne foregår der, så kan beboerne trækker sig tilbage til deres egen bolig, når de har behov for det.

De nye boliger kommer til at være 58 kvadratmeter store. Den månedlige husleje er beregnet til lige over 6.000 kroner, men hvis man er førtidspensionist, kan man få boligydelse, så den egentlige husleje ender på knap 3.700 kroner. Det fremgår af den indstilling, som forvaltningen har lavet til udvalget.

Koster flere millioner

De ti nye boliger kommer til at ligge sammen med de kommunale boliger, der allerede ligger på vejen: Bostedet Neptunvej.

Selve opførelsen af boligerne kommer til at koste 16.341.000 kroner, regner forvaltningen med. Randers Kommune skal dog ikke betale det fulde beløb. De skal betale ti procent svarende til 1.634.100 kroner. De kommende beboere skal betale to procent i beboerindskud. Det er 326.820 kroner. Resten af beløbet – 14.380.080 kroner – optages som lån med ydelsesstøtte.

Boligerne kommer til at høre under Bostedet Neptunvej. Skitse: Randers Kommune

Opførelsen af fælleshuset koster 1.810.000 kroner. Her giver staten et tilskud på 40.000 kroner per lejlighed, så den kommunale pris bliver 1.410.000 kroner.

Derudover vil Randers Kommune få 80.000 kroner i udgifter til flytning og indretning.

Det betyder, at kommunens samlede udgift til projektet ender på 3.124.100 kroner. I budgettet er der afsat 2.700.000 kroner i 2022 og 4.700.000 kroner i 2023 til at styrke socialområdets botilbud til borgere over 18 år, og det er de midler, der skal finansiere dette projekt.

Det betyder, at der stadig er 4.275.900 kroner i år og næste år til at styrke socialområdets botilbud.

Boligerne er vigtige

Nu hvor Socialudvalget har godkendt byggeriet, skal det også godkendes af byrådet, før licitationen kan gå i gang. Forvaltningen forventer at selve byggeriet kan gå i gang i slutningen af året. Hvis den tidsplan, som forvaltningen har lagt, holder, kan de nye beboere flytte ind til juni næste år.

Om grunden til at opføre plejeboliger, hvor beboerne selv kan vælge det store fællesskab til og fra, skriver forvaltningen:

”Boligerne er vigtige at få etableret, idet der er meget få boliger af denne slags både i Randers Kommune og hos eksterne udbydere.”

Omkring boligerne vil man beplante volde, der laves af den overskudende jord fra byggeriet. Skitse: Randers Kommune
Udover ti boliger er det planen at opføre et fælleshus. Skitse: Randers Kommune