Hvis skøjtebanen skal op i år, skal den renoveres, og det har et flertal af politikerne i et udvalg godkendt. En er dog ikke enig, og derfor skal sagen nu afgøres i byrådet.

AF CECILIE BISGAARD

I efteråret var der ét stort spørgsmål i Randers: kommer der en skøjtebane denne vinter eller ej?

Det gjorde der som bekendt ikke. Politikerne i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget valgte at udsætte beslutningen om, hvorvidt aftalen med Underværket om driften af skøjtebanen skulle forlænges eller ej. Årsagen var blandt andet inflation og ”voldsomt stigende energipriser”.

I sidste uge skulle der dog tages en beslutning. Udvalget skulle tage stilling til, om vinterens tradition med en skøjtebane på Jens Otto Krags Plads skal føres videre eller ej.

Forlængelse og renovering

Et flertal af politikerne valgte at stemme for en etårig forlængelse af driftsaftalen.

De besluttede også, at banen skal renoveres, så den kan holde til ”de kommende år”. Samtidig har de valgt, at den etårige forlængelse skal bruges på at undersøge, hvordan skøjtebanens klimaaftryk og prisen for at holde den kørende kan gøres mindre. Politikerne vil også have, at forvaltningen skal undersøge mulighederne for alternative aktiviteter på pladsen.

Og hvis priserne stiger på el stiger igen, vil politikerne genbehandle sagen for måske at tage en anden beslutning – eller måske indføre brugerbetaling.

Ingen afgørelse endnu

Det var dog ikke alle politikerne i udvalget, der var enige om beslutningen. Lars Søgaard (V) undlod at stemme, og Christina Kjærsgaard (Østbroen) stemte imod.

Hun begærede derudover også sagen i byrådet, og det betyder, at der ikke er nogen endelig afgørelse om skøjtebanen før næste byrådsmøde 26. juni, hvor alle byrådspolitikerne skal tage stilling til sagen. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke sikkert, at skøjtebanen bliver renoveret, så den kan komme op til vinter.

Din Avis har forsøgt at få en kommentar fra Christina Kjærsgaard, men det er ikke lykkedes før deadline.