Politikere og kommune er tilfredse med, at fabrikken har lukket proppen til Alling Å. Ny miljøgodkendelse betyder flere tilsyn.

Der er tilfredshed at spore blandt politikerne i Miljø- og Teknikudvalget, der under deres seneste møde fik præsenteret et nyt udkast til en ny, samlet miljøgodkendelse af virksomheden Nordic Waste A/S, der ligger på det tidligere Fibo-værk i Ølst.

Virksomheden modtager og behandler både ren og forurenet jord gennem jordvask. Vaskeanlægget til forurenet jord er ifølge firmaet det eneste af sin slags i Danmark.

Tidligere i år kom det frem, at der var sket et læk af overfladevand fra virksomheden til Alling Å. Muligt forurenet vand løb simpelthen direkte ned i åen.

Det betød, at forvaltningen satte gang i nogle tillæg til den nye miljøgodkendelse. Kort fortalt, må Nordic Waste ikke sende spildevand ned i Alling Å, og hvis det skulle ske, så skal man søge om udledningstilladelse fra gang til gang, hvis der skulle opstå behov for udledning til åen.

Gode løsninger

Nu skal overfladevandet forblive på grunden og fordampe i regnvandsbassiner. Ved kraftig regn skal vandet pumpes fra lavtliggende bassiner til højtliggende bassiner, lyder det.

Og så er der tilføjet en ret til hyppigere stikprøvekontroller fra kommunens side.

»Der er stor tiltro i udvalget til, at vandet nu kan holdes inde de rette steder. Og Nordic Waste har virkelig arbejdet for at finde gode løsninger. Der er blandt andet etableret en to meter høj skærm mod Alling Å og al deponeret jord tæt på Alling Å, der er lettere forurenet, er fjernet,« siger Bo Vestergaard (K), der er medlem af Miljø- og Teknikudvalget.

Den nye miljøgodkendelse og de ekstra tillæg skal endeligt godkendes på byrådets sidste møde før sommerferien.