Flere tiltag er i gang for at imødegå kritik af det psykiske arbejdsmiljø og undervisningsmiljø på 9. årgang på Rismølleskolen.

Sagen kort

Problemer på Rismølleskolen: Skolen i Randers står overfor store ændringer på grund af dårligt arbejdsmiljø og undervisning ifølge Arbejdstilsynet.

Kritik og vold fra elever: Ansatte bliver dagligt udsat for psykisk vold fra 9. klasseselever med grove skældsord.

Hvad gøres: Skolen tager fat i problemet med mere ledelse, flere lærere, og en specialist til at hjælpe.

Langsigtet løsning: Personalet skal trænes, der laves trivselsundersøgelser og samarbejdes med eksperter for at gøre det bedre på arbejdspladsen.

Klar besked til forældre og elever: Skolen vil lave en undersøgelse blandt eleverne, informere tydeligt om planerne og have et møde med forældrene.

Rismølleskolen i Randers står over for en afgørende forandringsproces efter et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

Der har været en del kritik af det psykiske arbejdsmiljø og kritik af undervisningsmiljøet for 9. årgang.

»Ansatte udsættes flere gange dagligt for psykisk vold fra elever på 9. årgang i form af at blive kaldt skældsord eller øgenavne som ’sædcontainer’, ’skodlærer’, ’klam’, ’fed’, ’kælling’, ’dit skaldede svin’, ’fucking perker’, og ’du er tabt på hovedet som barn’,« står der blandt andet i rapporten.

»Det er en alvorlig situation. Skolen har igennem længere tid gjort en række tiltag, men vi må erkende, at vi ikke er lykkedes. Derfor bliver der nu sat en række konkrete handlinger i gang, som både på kort sigt og lidt længere sigt skal rette op på situationen, siger Direktør for Børn og Skole, Carsten Otte i følge en pressemeddelelse fra Randers kommune.

Efter et kritisk påbud fra Arbejdstilsynet om det psykiske arbejdsmiljø og undervisningsmiljøet for 9. årgang tager Rismølleskolen affære med en omfattende plan. Arbejdet, der betegnes som ”en alvorlig situation,” involverer Børn og Skoleforvaltningen samt skolens ledelse i en fælles bestræbelse på at forbedre forholdene for elever og ansatte.

Mere ledelse og flere ansatte

For at imødegå udfordringerne på 9. årgang indføres ekstra ledelseskraft, herunder tilføjelsen af en medleder til at støtte skolens ledelse. Desuden opnormeres medarbejderstaben på 9. årgang for at muliggøre en to-lærerordning, co-teaching og observationer. Disse handlinger skal ikke kun tackle uroen, men også styrke undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet for personalet.

For at møde de særlige udfordringer indsættes en specialpædagogisk specialist på skolen, der fungerer som tæt sparringspartner og støtte til skabelsen af et positivt læringsmiljø for elever med særlige udfordringer. Skolens ledelse erkender nødvendigheden af en bredere tilgang for at påvirke både undervisningsmiljø og arbejdsmiljø positivt.

Initiativer på længere sigt inkluderer kompetenceudvikling for medarbejderne, gennem individuelle samtaler og gruppesamtaler. Samarbejdet med Human House og HR implementeres også for at styrke arbejdsmiljøet, sikre psykologisk tryghed og øge trivslen blandt medarbejderne.

En ekstra trivselsundersøgelse blandt eleverne igangsættes for at skabe et retvisende billede af den aktuelle trivselssituation. Derudover planlægger skolen en klar og involverende kommunikation om initiativerne og indkalder til et forældremøde på 9. årgang for at inddrage alle parter.