Flere idéer kom i spil, da beboere fra Schousgade-kvarteret afleverede underskrifter til udvalgsformand. Blandt andet en rundkørsel.

Af Kian Johansen

Der er nok at tage fat på, når der skal findes bedre løsninger for trafikken gennem Møllegade, der har fået ændret vejforløbet af pullerter, skilte og masser af streger omkring det nyligt opsatte springvand Iguanbryderne.

Sådan er konklusionen efter, formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Frank Nørgaard (DF), mødtes med repræsentanter for en stor del af beboerne i hele Schousgade-kvarteret forleden.

Birthe Jensen er afdelingsformand for afdeling 43 Møllegade/Schousgade under Randers Boligforening af 1940, og hun overrakte et stykke over 30 underskrifter, hvor beboerne (primært fra den øvre del af området) beder om at få kigget på den nye afvikling af trafikken på Møllegade igen.

Hendes primære anke var opsætningen af pullerterne foran to opgange på Møllegade, der er sat op for at indsnævre Møllegade og dermed sætte hastigheden ned.

»Hvorfor kan man ikke bruge brosten i stedet? Det ville se pænere ud,« spurgte hun.

Sagen Kort

Beboerne i Møllegade og primært den øvre ende af Schousgade-kvarteret, samt Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune, er utilfredse med ændringerne i trafikforholdene ved det gamle springvand, Iguanbryderne, der er blevet genplaceret foran Tinghuset.

Foreningen mener, at der nu er unødvendige parkeringspladser, skilte og pullerter, hvilket går imod foreningens oprindelige vision om en åben plads.

Flere beboere er imod vejens indretning, som få bilister kan finde ud af. Beboerne har afleveret en underskriftsindsamling til formand for miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard for at få kommunen til at revurdere situationen.
Kommunen har i første gang samarbejdet med politiet og har godkendt ændringerne uden at inddrage beboerne, hvilket har skabt frustration.

Juridisk set har kommunen ikke pligt til at inddrage borgerne, medmindre de er direkte berørt af ændringerne, men beboerne ønsker en dialog med kommunen for at forbedre forholdene.

Randers Kommune inviterer nu flere af beboerne til møde i begyndelsen af december.

Også Otto Holdgaard, der er formand for Schousgadekvarterets Ejerlaug, der repræsenterer en stor del af vel godt 150 husstande i området, og Hans Erik Apelgren, beboer på Schousgade, fik en god snak med Frank Nørgaard om nogle af de problemer, som de godt tænke sig at få løst.

De to herrer var naturligt nok mest optagede af parkeringsproblemerne i selve Schousgadekvarteret, væk fra Møllegade. Og her var flere parkeringspladser i området vigtige for dem. Men at placere to p-pladser lige op af springvandet, mente ingen, var en god idé.

Mens Birthe Jensen var imod at placere dem langs Møllegade, hvor pullerterne nu er placeret, så fandt de andre to det en ganske fortrinlig idé. For det ville mindske både parkerings-sulten og indsnævre vejen.

Vi befinder os på Møllegade i området omkring Tinghuset, Randers Arrest, sundhedshuset og biografen. Illustration: Kian Johansen via Datawrapper

Rundkørsel ved Tinghuset

»Hvorfor har man ikke planlagt trafikafviklingen først, før man placerede det nye springvand?« spurgte Otto Holdgård, mens alle de fremmødte beboere blev enige om, at en rundkørsel rundt om springvandet ville have været en væsentlig forbedring af trafiksituationen. og at springvandet nu stod for tæt på Tinghuset.

»Der er jo op til otte udkørsler til Møllegade og pladsen her,« forklarede Otto Holdgård.

Af samme grund foreslog Birthe Jensen, at man gjorde to ting:

Nemlig ensretning Møllestræde så man kun kan komme nedefra Østervold og opad. Og at man lukker den indkørsel tættest på springvandet til parkeringsområdet foran Tinghuset.

»Så kunne man etablere en rundkørsel, og der ville ikke være gennemgående trafik fra Markedsgade og ned på Østervold. Det ville lette trafikken en del. For der kommer mange, der skyder genvej, når Nørrestræde åbner igen,« lød forudsigelsen.

Væk med de to nye p-pladser. Luk den ene indgang til Tinghusets parkeringsplads og lav en rundkørsel. Sådan lød det fra beboerne på Møllegade og Schousgade. Foto: Kian Johansen

Helheden, helheden

Frank Nørgaard lyttede med og kom også selv med løsningsforslag, mens han kom med sin væsentligste pointe.

»Vi er nødt til at kigge på hele kvarteret som en helhed, ellers får vi ikke løst mange af de problemer, der er i kvarteret,« lød det.

Underskrifterne bliver afleveret på forvaltningen, og udvalgsformanden vil rejse en sag i Miljø- og Teknikudvalget. Hvis den bliver løftet op i byrådet, vil der kunne ske noget.

Mulige løsninger, udarbejdet af forvaltningen, vil blive præsenteret for byrådet, der så vil beslutte, om der er nogle løsninger, der kan indføres.

»Men det er ikke min beslutning alene. Jeg kan godt se udfordringerne her på Møllegade. Jeg kan godt se, at de parkeringspladser lige ved siden af springvandet ikke pynter, og at de pullerter ikke ser æstetisk godt ud. Og jeg tror på, at der også findes løsninger på flere af problemerne. Men det skal være en helhedsløsning for hele kvarteret,« lød det fra politikeren.