Kommunal økonomisk hjælp til idrætten betegnes af førstemanden som situationen med ”En skrædder i Helvede”

 

100 mennesker var mødt op til den af Randers Kommune indkaldte idrætskonference på BioNutria Park i Randers. Mange af dem nok med håb og forventning om, at der måske var noget at hente fra de kommunale skattekamre som hjælp til idrætten.

Men der var intet at hente.

Og randrusiansk idræts førstemand, René Skjøde Andersen, der er formand for Samvirkende Idrætsklubber i Randers, SIKR, sagde det da også rent ud efter konferencen.

”Det rækker jo som én skrædder i Helvede…..”

Lød det bramfrit fra René Skjøde Andersen, der er spændt på fortsættelsen.

”Det er fint med et sådant arrangement, men…. Idrætten troede, der var noget at hente, men det var der ikke, og efterfølgende kan jeg godt forstå, hvis der rundt omkring er idrætsledere, der føler, at kommunen gjorde lidt grin med dem og idrætten…”

Siger SIKR-formanden, der så efterfølgende fastslår.

”Det er fint at have visioner. Og det har Randers. Men Randers har ikke kronerne. Altså ikke økonomien til at føre noget ud i livet. Der er ikke penge til noget på idrætsfronten i Randers. End ikke til renovering,” siger René Skjøde Andersen og henviser så igen til, at der i perioden 2018-2021 er afsat 19.5 mio kroner til faciliteter på idrætsområdet – og heraf er vedtaget, at de tre mio skal gå til mindre idrætter.

”Men kigger man så på, hvad bare renovering af og energioptimering i selvejende haller i Randers Kommune vil koste, står problemerne soleklare. Omkring bygningsvedligeholdelse vurderes det at løbe op i ca 18.9 mio, mens energioptimering vurderes til at løbe op i 8.4 mio, og det er uden at have medregnet energivurdering på Dronningborghallen, der med hensyn til vedligehold vurderes at have akut behov for 5.6 mio, hvis den skal bevares,” siger SIKR-formanden

Og så kan han hurtigt gøre regnestykket færdigt.

”Altså er der et samlet renoveringsbehov i de selvejende haller på ca. 27.3 mio. Og hvad var det afsatte beløb for perioden frem til 2021? Blot 18.9, så det hænger jo slet ikke sammen. Prøv at se på hallernes dåbsattester. Det nytter ikke noget at udsætte renoveringen, for 10 af hallerne er ved at dø på grund af manglende vedligehold,” siger René Skjøde Andersen, der ser frem til at være medvirkende til at prioritere de midler, der nu engang er til rådighed.

”Hvem, der skal prioritere? Det skal vel politikerne, men vi vil meget gerne være med ved bordet, selvom der ikke er meget at fordele. Nej, jeg er bestemt ikke imponeret over de midler, der stilles til rådighed for idrætten i Randers. På konferencen var der ønsker for mere end en kvart mia altså mere end 250 mio, men det er jo umuligt at opfylde ønsker, når der ikke er penge til noget som helst. Desværre, Vi kommer ingen vegne i Randers. Det er som ham skrædderen det varme sted,” siger SIKR-formanden.

”Turde politikerne dog bare sige, at nu afsætter vi 10-15 mio om året i en peripode. Så ville der i løbet af nogle år være mulighed for at påbegynde et fyrtårnsprojekt,” mener René Skjøde Andersen.

 

Uforrettet sag

Efter fire timer i selskab med bl.a. repræsentanter fra sundheds-, idræts- og kulturudvalget kunne 100 idrætsinteresserede så gå hjem med mere eller mindre uforrettet sag.

Men de kunne dog huske udvalgsformand Louise Høegs velkomstord, da hun blandt andet omtalte, at 46 procent af voksne ikke er aktive og samtidig bad deltagerne i konferencen hjælpe med til at aktivere de voksne og dermed hjælpe med hensyn til folkesundheden.

Omkring kommunale tilskud og faciliteterne i Randers Kommune mente udvalgsformanden, at man i Randers havde ganske fornuftigt faciliteter, men…

”Der er behov for renovering, og der er mange ønsker fra idrætten.”

”Vi når nok ikke i mål i år og heller ikke næste år, men kan I have en god konference. Og vi ser frem til jeres udspil.”

Lød det fra Louise Høeg.

”Jo, tak for mad…”

Lød det efterfølgende fra gæster/konferencedeltagere.

Der var bestemt ikke meget at hente, og ledere fra klubber med store visioner – bl.a. RgF og DB med flere med projekt til 150 mio i Dronningborg, Kristrup Boldklubs projekt til 30 mio, Idrætscenter Vest i Hornbæk til sammenlagt 35 mio, hvoraf 10 mio allerede er reserveret, Columbus-projektet til 30 mio i Assentoft og Vorup FB’s projekt Kraftcenter Syd til seks mio – måtte erkende, at det ser mere end sort ud med hensyn til de store visioner i randrusiansk idræt.

Men ét stod dog fast:

Randers vil gerne og har visionerne, men man har ikke kronerne.

Eller kan ikke finde kronerne.

 

Selvejende haller

Selvejende haller i Randers Kommune:

Munkholmhallen, Langå Idrætscenter, Korshøjhallen, Ommersysselhallen, Havndalhallen, Assentofthallerne, Randers Real Idrætshal, Randers Badmintonhaller, Træningshuset Asferg, Romalthallen, RgF-hallen, Randers Idrætshaller (Arena Randers 1, 2 og 3, Dronningborghallen, Tennishallen og Ulvehøjhallen.