Få den fascinerende historie om, hvordan brugen af en metaldetektor førte til en omskrivning af historien.

Professor ved Stockholms Universitet, Jens Christian Moesgaard, gæster Museum Østjylland, hvor han fortæller om en arkæologisk udgravning i den slesvigske by Hafengang, der fik afgørende betydning for, hvordan vi i dag opfatter Slesvig bys betydning i begyndelsen af middelalderen.

Ved den arkæologiske udgravning i Hafengang blev der fundet en stor mængde mønter, der næsten alle sammen var fra perioden omkring byen Slesvigs grundlæggelse. Det har givet et helt nyt lys på både Slesvigs og Danmarks historie, fortæller professor Jens Christian Moesgaard.

Danskere anser sig i dag for at være et udviklet og oplyst folk, men i begyndelsen af middelalderen var Danmarksammenlignet med resten af Europa et tilbagestående område.

»Vores købstæder var små og lignede mere tætbebyggede landsbyer end de storbyer, som man fandt syd for grænsen. En by skilte sig dog ud, og det var Slesvig,« fortæller Jens Christian Moesgaard.

Forgængeren Hedeby havde længe været landets vigtigste handelsby, men den rolle overtog Slesvig hurtigt, efter den blev grundlagt i 1070. Central placeret ved Danmarks sydgrænse og med adgang til hele Østersøen var byen en naturlig port til resten af det ”moderne” middelalder-Europa og et knudepunkt mellem øst og vest.

Hør mere til foredraget 21. april.