I Hornbæk SF har de store planer med et helt nyt klimaudvalg. De kigger på alle mulige og umulige områder, hvor de kan nedsætte klimaaftrykket, og så er de i færd med at udvikle de 10 klimabud.

BOB GISSELMANN, DBU Jylland Kommunikation

»Jeg tænker mig om og går op i det og er drevet af en oprigtig interesse for miljøet. Det betyder dog ikke, at jeg bor i en lerhytte. Jeg er ikke hellig, men jeg synes, det er vigtigt at tage hensyn, hvor det giver mening.«

Ordene kommer fra Per K. Rasmussen, der netop er afgået som formand i Hornbæk SF. Han har været formand i fem år, og har i omkring hele 45 år været aktiv i klubben som blandt andet ordinært bestyrelsesmedlem og som medlem i øvrige udvalg. Han har indvilliget i at fortsætte i bestyrelsen, da hans mange års erfaring kan være til nytte for de nyere medlemmer. Og så er han blevet medlem i det nyoprettede klimaudvalg på syv personer.

»Vores ønske er at få folk til at gå op i bæredygtighed. De unge i dag er meget klimaforskrækkede, så vi skal turde at snakke om det,« lyder det fra den snart 62-årige fodboldfrivillige.

Hornbæk SF har nedsat et syv personer stort klimaudvalg, der skal finde løsninger til, hvordan fodboldklubben kan nedsætte sit klimaaftryk. Blandt tiltagene på blokken er de 10 klimabud. Foto: DBU

»Vi vil ikke trække noget ned over hovedet på medlemmer og forældre. Det tror jeg ikke på, vil have nogen effekt. De skal selv ville det,« siger han videre.

Han tilføjer som eksempel, at der i alle hans aktive år har været skilte med påbud om at tage fodboldstøvlerne af rundt omkring i klubberne. Men spillerne vader bare forbi skiltene, oplever han.

»Blandt andet derfor tror jeg ikke på, at vi kan eller skal tvinge nogen til at vælge de grønne løsninger.«

Tænk over adfærd

»Vi vil opfordre dem til at tænke over deres adfærd, men det er vigtigt, at hvis det skal have nogen effekt, så skal det komme fra folk selv. Vi skal gøre folk selv til en del af det, så det bliver alles ansvar og ikke noget, vi skal gå og fortælle med en løftet pegefinger,« siger Per K. Rasmussen, der til daglig er seniorkonsulent i Randers FC’s jobakademi.

Det store klimafokus og klimaudvalget er blevet kickstartet via et projekt i Randers Kommune, hvor kommunen ønsker at se, hvor og hvordan idrætten kan sænke C02-udslippet.

Selvom det nedsatte klimaudvalg blot har været i gang i kort tid, og i skrivende stund kun har nået at mødes to gange, så skorter det ikke på idéer og helt konkrete tiltag for klimaets bedste.

De 10 klimabud

Hornbæk SF håber på snart at kunne præsentere 10 klimabud for medlemmerne. Det er ti helt lavpraktiske ting, som ikke mindst har til formål at få aktørerne til at tænke over deres adfærd. Hornbæk SF’s klimaudvalg beretter, at buddene fx kommer til at omhandle; husk at slukke lyset, hjælp dine holdkammerater med at affaldssortere og fyld gerne bilerne op.

Der hersker også et ønske om at fylde bilerne op, når spillere skal transporteres til kamp eller træning. I stedet for at otte biler kører til samme destination, kan tre-fire fyldte biler måske transportere selvsamme fodboldspillere.

I forlængelse af det slår den klimabevidste fodboldklub også et slag for, at flere skal til at tage cyklen til kamp eller træning i Hornbæk SF. De vil søge midler til at få noget bedre belysning omkring cykelparkeringen, ligesom de gerne vil have malet nogle pile og farver på asfalten for at gøre området mere indbydende.

Nudging til affaldsspandene

Hornbæk SF arbejder med at gøre det nemmere at ramme den rette affaldsspand, når man skal af med henholdsvis pap, glas eller plastik. De vil gerne have affaldsspande i forskellige farvekoder, så selv de mindste kan finde ud af det, og samtidig ønsker de også at male fodspor hen til spandene for at motivere til at benytte dem.

På anlægget er der 18 udendørs affaldsspande. De har en deltidsansat, som tømmer spandene to gange ugentligt.

Hvis du bestiller en grillet frankfurter i Hornbæk SF’s flotte klubhus, så kan du godt forvente, at den ankommer på en tallerken af porcelæn/keramik. Udfasningen af papservice er nemlig i gang.

Per K. Rasmussen siger, at et totalt farvel til pølsebakker og papkrus ikke er nært forestående. For kommer der fx et udehold og ønsker krus med på modsatte sidelinje, så bliver det for besværligt med keramikkrus -og tallerkner.

Men bliver du i cafeteriet eller i umiddelbar nærhed, så bliver det på en ”rigtig” tallerken, din pølse bliver serveret.

Den mangeårige frivillige fortæller desuden, at der også er et økonomisk incitament for at lave denne øvelse. Han siger, at en pølsebakke af pap koster 2,50 kroner stykker.

Farvel til kildevand og holddrikkedunke

Et andet område, som har fanget det nye klimaudvalgs opmærksomhed, er kildevand i salgsudbuddet. Set ud fra et klimaperspektiv ønsker Per K. Rasmussen og co. at droppe kildevand i cafeteriet. De tror på, at vand fra vandhanen er lige så godt, og samtidig sparer vi miljøet i forhold til både at producere plastikflaskerne, samt transport af det.

I samme åndedrag kan nævnes, at de også kigger på, om tiden er løbet fra holddrikkedunke. Spillerne kan jo bare have deres egne dunke med, som tilfældet har været under corona, lyder rationalet.

I det forholdsvist nyrenoverede klubhus er der såkaldt intelligent belysning, som slukker af sig selv. Men selvom LED-pærerne er med til at nedsætte forbruget, så er de gode folk i klimaudvalget ikke helt tilfredse.

»Når vi forlader lokalerne, så går der 30 minutter, før lyset går ud. Det må kunne gøres bedre, så der ikke går så lang tid. Det er også et af de områder, vi skal have kigget nærmere på,« siger Per K. Rasmussen.

Det er ikke alle tanker, som er nye og revolutionerende. Men selvom en idé ikke er på højde med den dybe tallerken, så kan den skam fortsat have sin gang i Hornbæk SF’s klubhus.

Når en spillers fodboldmateriale, fx støvler, trøjer, bukser eller lignende har aftjent sin værnepligt, kan det afleveres i klubbens genbrugsbod, hvor andre så kan få glæde af det.

Per K. Rasmussen sætter her ord på, hvad deres idé med klimaundren går ud på.

»Vores medlemmer og andre, som kommer her i klubben, må meget gerne undre sig. Vi opretter en mail, hvor man så kan stille spørgsmål til, hvordan vi gør tingene. Det kunne fx være et spørgsmål om, hvorfor er der lys på lystavlen døgnet rundt. Det har jeg personligt undret mig over. Det kan være nogle klimarelaterede spørgsmål, som så bliver taget videre i vores klimaudvalg.«

Screening af klubhus

Der er også planer om at få et lokalt emballagefirma ud og screene klubhuset og komme med bud på, hvor de kan blive endnu mere grønne.

»Det kunne da være interessant at se, om der er andre steder, vi også kan gøre en indsats. Vi er jo helt nye på den her bane, så vi bygger langsomt på,« lyder det afsluttende fra Per K. Rasmussen på klimaudvalgets vegne.