Planlægningen af en ny lokalplan for et to hektar stort areal ved motorvejsafkørslen i Hadsten/Ødum går i gang nu.

AF CHRISTINA S. JOHANSEN

Et serviceområde med restaurant, op til 52 ladestandere fra forskellige udbydere og en tankstation med vaskehal er efter alt at dømme på vej på et cirka to hektar stort areal nær motorvejen vest for E45 ved afkørsel 44 Hadsten/Ødum.

Den nuværende pendlerparkeringsplads bliver flyttet og inkluderet i det nye serviceområde. Den skal alligevel flyttes grundet en fremtidig udvidelse af E45. Desuden ønskes opsat en pylon, så området kan ses fra motorvejen.

Plan- og Landdistriktsudvalget i Favrskov Kommune har netop sagt god for, at planlægning af en ny lokalplan for området sættes i gang. Imens planlægningen finder sted, kommer sagen i offentlig høring i fire uger.

Den nye lokalplan tager udgangspunkt i en ansøgning fra en bygherre om et konkret projekt.

Teknik og Miljø-afdelingen i Favrskov Kommune vurderer, at placeringen af serviceområdet er velvalgt, da der er langt til de nærmeste ladestandere langs motorvejsnettet.

Også til gavn lokalt

Formand for Favrskov Kommunes Plan- og Landdistriksudvalget, Nils Borring (S), finder to elementer ved forslaget særligt spændende. Dels den nye restaurant, dels ladestanderne

»Det er lademuligheder i et antal, vi ikke har set tidligere her i kommunen. Med den retning vi har i forhold til elbiler, er det fint, at vi får sådan en facilitet i Favrskov. Det er selvfølgelig til gavn for folk på E45, men også Favrskov-borgere, særligt de, som benytter den tværgående hovedvej mellem Hadsten og Ødum. Der er faktisk en pæn mængde trafik,« siger formanden.

Lokalplanforslaget kommer forventeligt til behandling i byrådet i foråret 2023. Derefter kommer sagen i offentlig høring i otte uger. Den endelige politiske behandling sker i tredje kvartal 2023.